Lærernes lønnsoppgjør avgjort etter streiken i fjor – KS får fullt gjennomslag

Lærerne har nå fått avgjørelsen etter fjorårets langvarige streik, som ble stanset av regjeringen. De har ikke fått medhold i sine krav.

Publisert Sist oppdatert

«Hovedtariffavtalen i KS-tariffområde mellom KS og de øvrige arbeidstakerorganisasjonene i Unio gjøres gjeldende fra 27. september 2022 til 30. april 2024», heter det i avgjørelsen fra Rikslønnsnemnda.

Det betyr at lærerne får den tariffavtalen de streiket mot.

Lærerstreiken pågikk i nesten fire måneder, før regjeringen satte ned foten og sendte den til tvungen lønnsnemnd. Det betyr at lønnen avgjøres av Rikslønnsnemnda.

Lærerne har overfor nemnda krevd at lønnsoppgjøret skulle få virkning fra 1. juni i fjor, men nemnda har bestemt å følge prinsippet om at det gjelder fra streiken ble avsluttet 27. september.

– Taper tusenvis av kroner

Normalt sett får lærerne lønnstilleggene fra 1. mai. Med en virkningsdato i slutten av september mister dermed både lærere og barnehagelærere flere måneder med lønnstillegg. Dette vil også påvirke lønnsvekst for hele året for disse gruppene.

– Når virkningstidspunktet settes til streikens avslutningsdato betyr det at våre medlemmer går glipp av ytterligere fem måneder de skulle hatt av fjorårets lønnsvekst, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, i en pressemelding.

UDF-leder Steffen Handal.

Han mener KS med dette eskalerer konflikten mellom lærerne og KS før årets lønnsoppgjør.

– Vi kunne fått et helt annet utfall i nemnda dersom KS hadde ønsket dette. Under streiken tilbød de oss en langt tidligere virkningsdato. Men: I nemnda valgte de i stedet å argumentere for en virkningsdato fra streikens slutt, noe som betyr at våre medlemmer taper tusenvis av kroner, sier Handal.

Også Skolens landsforbund og Norsk Lektorlag uttrykker også stor skuffelse over Rikslønnsnemnda kjennelse. Skolenes landsforbund legger imidlertid også vekt på at de fikk gjennomslag på ett punkt: Rikslønnsnemnda bestemte at yrkesfaglærere med ett ekstra fagbrev gis 60 studiepoeng.

Kjennelsen i nemnda vil føre til at alle yrkesfaglærere som har to fagbrev, og i dag er adjunkter, vil rykke opp til stillingskoden adjunkt med tilleggsutdanning.

– Nå ser vi framover

Arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø, er knapp i sine kommentarer i en pressemelding fra KS.

– Lærerne får nå etterbetalt lønnstilleggene fra arbeidets gjenopptakelse etter streiken, slik det er fast og langvarig praksis for i Rikslønnsnemnda. Dermed er det satt endelig punktum for lønnsoppgjøret i fjor. Nå ser vi framover mot vårens mellomoppgjør, sier Gangsø i KS.

I lønnsoppgjøret 2022 endte partene opp med en avtale som i stor grad prioriterte nytilsatte og de med korteste ansiennitet. Derfor er lønnstilleggene klart størst for disse gruppene, slik man kan se av tabellen under.

Slik blir tilleggene for oppgjøret i 2022, gjeldende fra 27. september:

Powered by Labrador CMS