Fravær

Over 238 000 skotske elever tok ulovlig ferie forrige skoleår.

Skoleelever i Skottland har mye fravær

Oppmøtekrisen oppsto i kjølvannet av stengingen av skolene under covid-19-pandemien.

Publisert Sist oppdatert

Det er regionavisen The Scotsman som bringer offisiell statistikk fra 2022-23. Nær en tredjedel av alle elever mangler minst 10 prosent av skoleåret. Nær en tredjedel er også vedvarende fraværende fra skolen. Andelen er mer enn 50 prosent i visse områder av landet.

Kategorien «vedvarende fravær» omfatter elever med et fravær på 10 prosent eller mer gjennom hele skoleåret. 32,5 prosent av elevene falt inn under denne kategorien, inklusive 25,6 prosent av grunnskole-ungdommene og 41 prosent i videregående skole.

Samlet sett var oppmøtet i Skottland 90,2 prosent i fjor. I mer enn et tiår før pandemien har den ligget på rundt 93 prosent eller høyere. Både innvilget fravær og skulk økte sammenlignet med tidligere år, inkludert «skulkeferier». Andelen elever som kom for sent, økte også. Totalt 162 839 elever tok ulovlig ferie på opptil en uke eller mindre, 53 778 mellom én og to uker, 15 303 mellom to og tre uker, og 6229 mer enn tre uker.

Til tross for disse trendene i Skottland og også i hele Storbritannia har noen skoler og lokale myndigheter blitt rost for hvordan de har jobbet for å bringe elever tilbake, inkludert Edinburghs Craigroyston High School.

– Dette fraværet er ikke akseptabelt. Regjeringer og etater må prioritere løsninger, sa Jenny Gilruth til avisa.

Hun er utdanningsminister i den skotske regjeringen, og har bedt den skotske sjefsinspektøren for utdanning, Janie McManus, sikre at fravær får oppmerksomhet ved hvert skoletilsyn. McManus skal også finne fram til hvordan bekjempe fravær best mulig, og spre de beste tiltakene. 

Gilruth sa også: – Som første prioritet jobber regjeringen med lokale myndigheter for å få oppmøtet ned til nivåene før pandemien, og for å redusere det vedvarende fraværet så mye som mulig slik at alle elever får mest mulig utbytte av utdanningen. 

Powered by Labrador CMS