1 av 4 studenter faller fra

1 av 4 som begynte på en universitets- og høgskoleutdanning i 2012 falt fra.

Publisert

Over halvparten returnerte til studiene på et senere tidspunkt, men svært mange endte opp med å aldri fullføre en grad likevel, viser tall fra Statistisk sentralbyrås rapport Frafall og bytter i universitets- og høgskoleutdanning.

Rapporten følger studentkullet som begynte på en gradsutdanning i 2012 fram til 2020. Den kartlegger kjennetegn og adferd blant studentene som forlot utdanningen.

I rapporten antas det at en student har falt fra når vedkommende har vært fraværende i ett år eller mer. Det regnes ikke som frafall dersom studenter bytter studieprogram i en sømløs overgang mellom to utdanninger.

Av de som falt fra utdanningen, var det 38 prosent som aldri returnerte til universitets- og høgskolesektoren. 32 prosent returnerte, men falt fra på nytt og endte aldri med å fullføre. Det betyr totalt sett at 7 av 10 som på et tidspunkt falt fra, aldri oppnådde en grad.

Men det var en betydelig andel, totalt 27 prosent av studentene, som returnerte og til slutt fullførte enten den opprinnelige gradsutdanningen eller en ny utdanning.

Powered by Labrador CMS