Elever gjør det dårligere i matte og naturfag - mindre selvtillit og dårligere læringsmiljø kan ligge bak

Niendeklassingene presterer dårligere i matte og naturfag enn før. – I begge fag finner vi at læringsmiljø og elevers selvtillit kan forklare deler av nedgangen i prestasjoner, sier forsker Trude Nilsen.

Publisert Sist oppdatert

Det viser en studie fra forskere ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) på Universitetet i Oslo, ifølge en artikkel laget av kommunikasjonsavdelingen ved ILS.

Forskerne har analysert resultater fra kartleggingsundersøkelsen TIMSS i perioden 2015-2019 og finner at norske niendeklassinger presterer betydelig dårligere i både matematikk og naturfag. TIMSS er en stor internasjonal undersøkelse av elevenes ferdigheter i matematikk og naturfag på 5. og 9. trinn.

I matematikk tilsvarer nedgangen en tredjedel av et skoleår.

– Satt på spissen kunne altså elevene gjort noe helt annet enn matematikk i matematikktimene en tredjedel av skoleåret, sier seniorforsker ved ILS, Trude Nilsen, i artikkelen fra kommunikasjonsavdelingen ved ILS.

En tidligere studie har undersøkt om noe av nedgangen kan forklares med at lærernes undervisning har blitt dårligere, men resultatene derfra viste tvert imot at den var blitt bedre i samme periode.

– Vi vet at selv om det er nedgang i resultatene, er undervisningen blitt bedre i perioden vi har studert, sier Nilsen.

Isteden viste forskernes analyser at noe av nedgangen kan forklares med noe helt annet.

– I våre funn er det bare et mer utrygt læringsmiljø og nedgang i elevenes selvtillit som har sammenheng med nedgangen i matematikkprestasjoner, sier Nilsen.

– Læringsmiljø påvirker prestasjoner

Forskerne understreker at disse faktorene ikke kan forklare hele nedgangen i elevenes prestasjoner, og at også andre faktorer vil spille inn. Metodikken i studien er heller ikke egnet til å slå fast en årsakssammenheng mellom faktorene som er undersøkt og elevprestasjonene, men analysene sannsynliggjør at de forklarer noe av nedgangen.

– Ingen annen forskning i Norge har funnet at nedgang i læringsmiljø gir nedgang i prestasjoner i matematikk. Derimot vet vi fra annen forskning at læringsmiljø har påvirkning på prestasjoner, sier Nilsen i artikkelen fra kommunikasjonsavdelingen ved ILS.
Powered by Labrador CMS