Dansk undersøkelse av inneklima:
Fant hundrevis av kjemiske stoffer i luften i klasserommene

En undersøkelse i 76 danske klasserom fant en cocktail av kjemikalier i luften. Men det er fortsatt lite kunnskap om det har negative effekter på helsa til elever og lærere.

Publisert

Det melder Folkeskolen.dk. Undersøkelsen er en del av den omfattende undersøkelsen av inneklima i skolene i Danmark, som heter Masseeksperiment.

Forskerne bak undersøkelsen understreker at de fleste av kjemikaliene de finner er harmløse, men de er bekymret over eventuelle cocktail-effekter.

– Vi har veldig lite date som kan sie noe om hvordan kjemikaliene vi finner i luften påvirker helsen vår, sier forskeren bak undersøkelsen, Kasper Vita Kristensen ved Institutt for Bio- og Kjemiteknologi ved Aarhus universitet, til folkeskolen.dk.

I kartleggingen fant de over 450 forskjellige kjemiske stoffer i klasserommene, noe som kalles VOC (Volatile Organic Compounds) på fagspråket. Dette er kjemiske forbindelser som finnes i luften overalt og som stammer fra en rekke kilder, som for eksempel trafikk, møbler, rengjøringsmidler, mennesker som puster og en hel rekke andre ting.

De aller fleste av disse er ufarlige, men de bidrar til dårligere inneluft, og noen er mistenkt for å gi negative helseeffekter. Det er laget grenseverdier for mange av stoffene som angir maksverdier som ikke bør overstiges.

Les også: Over 800 skolebygg i kritisk forfatning:– Dette er den nasjonale skoleskammen, sier foreldreleder

Usikre på cocktail-effekt

Forskerne fant ikke at noen av de kjemiske stoffene med kjente negative helseeffekter overskred disse grenseverdiene. Samtidig er de usikre på om samspill mellom flere stoffer i et rom kan være helseskadelige allikevel.

– Vi vet veldig lite om effekten, hvis vi har ti kjemikalier i luften som hver for seg alle er under grenseverdien, sier Kristensen som peker på at det er studier som viser at det kan være cocktail-effekter.

– Det kan være hormonforstyrrelser, utvikling av allergier eller kreftfremkallende virkninger, svarer Kristensen på spørsmål fra folkeskolen.dk om hva slags negative konsekvenser det kan være snakk om.

Pusteproblemet

Pandemien viste for alvor hvor viktig innelufta er for helsen vår. Derfor etterlyser nå forskere over hele verden en inneklimarevolusjon i skolene.

Også i Norge tilbringer tusenvis av lærere og elever hverdagen i klasserom med dårlig inneklima. I flere måneder har Utdanningsnytt undersøkt situasjonen i norske skoler.

Her finner du alle sakene i serien.

Powered by Labrador CMS