– Konflikter med foreldre kan oppleves som veldig ubehagelig og overveldende

Det er bra at foreldre har en aktiv rolle og et positivt syn på skolen. Men når det eskalerer, kan det oppleves som veldig ubehagelig og overveldende, sier Randi M. Sølvik ved Læringsmiljøsenteret.

Publisert Sist oppdatert

Fra skolen hører vi historier om krevende foreldre som i større grad enn før utfordrer lærernes profesjonelle autoritet. 2 av 3 lærere sier at de har opplevd konflikter med foreldre

Foreldre klager over det de mener barna deres har krav på, om det er bedre karakter, hjelp til å løse konflikter i friminuttet eller ekstra ressurser i klasserommet. Utdanningsnytt har før skrevet om trusler fra foreldre, krav om å få gå først i Luciatoget og foreldre som forlanger helseopplysninger om de ansatte.

Det er ikke bare her til lands lærere opplever at noen foreldre tar mye plass. Danske lærere sier det samme, ifølge en undersøkelse fagbladet Folkeskolen har gjort blant medlemmer av Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen.

Der kommer det fram at forventningene til foreldres samarbeid med skolen og ansvaret for eget barns læring, aldri har vært høyere.

– Foreldre er mer opplyst

Randi M. Sølvik (bildet under) som er førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger,. sier at mange barnehager og skoler bekrefter at det har skjedd en endring i skole-hjem-samarbeidet.

Randi M. Sølvik.
Randi M. Sølvik.

– Mange opplever foreldre mer kravstore nå enn før. Og det er en del naturlige årsaker til det, sier hun.

Foreldre er mer opplyst nå om hvilke rettigheter barna har.

– Det er utelukkende bra at foreldre vet at ungene har rett til å ha det trygt og godt på skolen, og at det lav terskel for å si fra dersom barna ikke trives.

Hun påpeker at det er mye kraft i et godt hjem-skole-samarbeid og forskningen er helt tydelig: Dette samarbeidet er viktig for elevenes læring og utvikling.

– Bør man senke listen over hvor mye foreldrene skal involveres på skolen?

– Ja, det kan tenkes. Men det er bra for alle parter når foreldrene har en aktiv rolle og har et positivt syn på skolen.

– Kan det bli for mye?

– Noen ganger blir samarbeidet utfordrende og energikrevende. De som står i det, opplever det nok som veldig ubehagelig og overveldende.

– Tar foreldrene for mye plass inn i skolen?

– Nei, det tenker jeg ikke de gjør. Noen lærere mener nok det, men generelt gjør ikke foreldrene det. Vi skal heller være nysgjerrige på hvorfor de tar plass.

– Studentene lærer ikke nok

Sølvik mener skoleledelsen i større grad må støtte lærere som står i krevende foreldresamarbeid over tid.

– Den enkelte lærer skal ikke stå alene i slike krevende samarbeid over tid. Vi må også anerkjenne at det også er foreldre som står i samme situasjon. Slike konflikter er krevende for alle parter.

– Synes du lærere bør sette seg mer i respekt hos foreldrene?

– Jeg tror ikke det er veien å gå. Det er viktig å ha tydelige avklaring av forventninger. Per i dag er det ikke tydelig hva foreldrene skal involvere seg i, og hva lærerne skal ordne opp i.

Men hun mener det vil skape problemer dersom læreren alene skal bestemme hvordan ting skal være.

– Vi må hele tiden sørge for å ha systemer for samarbeid, og en kultur for hva som er forventet av både skolen, læreren og foreldrene. Det må vi ha både på overordnet nivå og i det enkelte møte mellom lærer og foreldre.

Sølvik peker på lærerutdanningen og sier det er for lite om foreldresamarbeidet i lærerutdanningen.

– Studentene lærer ikke nok om å legge til rette for gode samarbeid med foreldre. Man må etablere et positivt klima i fredstid, ikke når det blåser som verst.

Powered by Labrador CMS