I år burde du markere FN-dagen med elevene!

Debatt: – Mange unge er bekymret for hvordan utviklingen går i verden og hvordan deres egen fremtid vil se ut.

Publisert

Elever ser nå en verden preget av økende konfliktnivå og klimakrise. Faren for atomkrig er på sitt høyeste på flere tiår etter Russlands invasjon av Ukraina. Mange unge er bekymret for hvordan utviklingen går i verden og hvordan deres egen fremtid vil se ut. Dette er rammene som gjør det spesielt viktig å feire FN dagen 24.oktober i år!

Gjennom FN deltar alle land i det største prosjektet for selvforbedring verden har sett. Selv om ulike lands prioriteringer og konflikter vil prege overskriftene, jobbes det målrettet og konkret i FN-systemet med å forbedre livene til milliarder av mennesker. Med bærekraftsmålene har FN et kraftig verktøy til å forme fremtiden vår og ut fra de 17 bærekraftsmålene er det startet utallige prosesser for å skape fremtidens samfunn.

Les også: Vi trenger bærekraftige lærere

Samtidig må man gå fra det globale til det lokale, og ta dette inn i det enkelte klasserom. Ved overgangen til nye læreplaner har kjennskap til FN blitt nedprioritert, og det er ikke lenger påkrevd at man skal kjenne til organisasjonen som i tidligere læreplaner. De viktigste sakene til FN er derimot fortsatt med i flere fag, hvor elevene skal utvikle kompetanse på begge disse områdene. Både menneskerettigheter og bærekraft er knyttet til tverrfaglige tema, kompetansemål og verdigrunnlaget til overordnet del. Dette er viktige temaer en kan ta opp på FN-dagen med sine elever.

Gjennom bærekraftsmålene skal alle elever ha tilegnet seg kunnskapen som er nødvendig for en bærekraftig utvikling. Dette innebærer at elevene må lære om bærekraftig utvikling og livsstil, menneskerettighetene og freds- og ikkevoldskultur. Elevene skal få handlingskompetanse på disse feltene, dette er formulert under bærekraftsmål 4, god utdanning. Videre legger dette bærekraftsmålet opp til at elever skal ha handlingskompetanse innen kulturelt mangfold, globalt medborgerskap og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling.

I en tid hvor krig igjen preger vårt kontinent og rivaliseringen mellom stormakter tar seg opp, trenger elevene å se en mulig løsning på verdens problemer. Skyene som samler seg, kan skape uro og bekymring blant mange. Selv om FN ikke er perfekt, er organisasjonen fortsatt en viktig drivkraft for en bærekraftig og fredelig fremtid. Vi i FN-sambandet mener at dette delmålet burde gi lærere gode muligheter til å snakke med sine elever om en fremtid hvor elevene kan spille en rolle i å gjøre verden bedre; At elever kan hente inspirasjon fra FNs bærekraftsmål og jobbe med disse i egne liv, klasserom og lokalsamfunn.

Vi håper derfor at så mange skoler som mulig blir med og markerer årets FN-dag. Enten ved å følge oss i FN-sambandet gjennom våre aktiviteter og undervisningsopplegg, eller ved å ta diskusjonen i klasserommet; trenger vi FN? Ja, det gjør vi!

Powered by Labrador CMS