Vil teste utsatt skolestart for barn født sent på året

Stavanger Høyre foreslår et pilotprosjekt der barn som er født i en av årets tre siste måneder kan søke om utsatt skolestart. 

Publisert

Det skriver Stavanger Aftenblad. 

De har snakket med forslagsstiller Anne Ferkingstad (H) som forklarer at årsaken til at Høyre ønsker et slikt prosjekt er at barn, og spesielt gutter, som er født sent på året, ofte blir hengende etter i undervisningen. 

– Hvis barn får følge egen modenhet, tror jeg at de i større grad slipper oppfølging og spesialundervisning på skolen, sier Ferkingstad. 

Ekstra år i barnehagen

I dag sier loven at barn har rett på utsatt skolestart. Men for å få det innvilget må foreldrene søke skolen, som deretter innhenter en sakkyndig vurdering. 

Det er dette Høyre i Stavanger vil gå bort fra. De foreslår å la foreldre, i samtale med barnehagens pedagoger, bestemme om barnet skal få vente med skole ett år til, og heller få et ekstra år i barnehagen.  

Høyre ønsker saken på sakskartet til utvalgsmøtet i juni. De foreslår å starte prosjektet i Hillevåg, bydelen der Anne Ferkingstad sitter i bydelsutvalget. 

Ifølge Stavanger Aftenblad er politikere fra flere partier positive til forslaget. For å kunne iverksette må imidlertid kommunen ha tillatelse fra regjeringen. 

Stod fast på sakkyndig vurdering

Tidligere har regjeringen – men den gangen var den blå – oppfordret kommuner til å søke om slike prosjekter. Trondheim ønsket det, men koronapandemien satte en stopper for prosjektet. 

Oppvekst- og utdanningsdirektør i Trondheim, Lasse Arntsen, sier til Utdanningsnytt at tiltaket senere utgikk. Årsaken, forklarer han, var blant annet  at de ønsket å se hva man falt ned på i ny opplæringslov. 

I 2023 foreslo Opplæringslovutvalget å fjerne kravet til sakkyndig vurdering for utsatt skolestart. Men slik ble det ikke. Stortinget bestemte at det kravet ligger fast. 

Powered by Labrador CMS