Utsetter forsøk med fleksibel skolestart i Trondheim

Korona-pandemien har gjort at kommunen utsetter prosjektet til neste høst.

Publisert

– Vi har lyst til å gjøre dette forsøket med reelle forutsetninger for å sikre et så godt kunnskapsgrunnlag som mulig. Det føler vi ikke at vi har nå som smittevernhensynet skal ivaretas i skoler og barnehager. Vi er i en spesiell situasjon og ønsker at ansatte skal være trygge på gjenåpning og oppstart i barnehager og skoler i tiden fremover, sier Helene Svensson, rådgiver i Kommunedirektørens fagstab i Trondheim kommune.

Etter planen skulle tre modeller for fleksibel skolestart testes ut i Trondheim fra denne høsten.

En modell innebærer felles siste halvår i barnehagen og første halvår i skolen, med felles personal fra barnehage og skole og sambruk av arealer hele kalenderåret.

Den andre modellen er SFO-modellen med særskilt fokus på fysisk aktivitet, lek og kosthold.

Den tredje modellen er en endret praktisering av dagens lovverk når det gjelder utsatt eller framskutt skolestart. Her skal foreldrenes stemme tillegges større vekt enn i dag.

Men korona-pandemien setter altså en stopper for prosjektstart nå. I stedet peiler man seg inn på høsten 2021.

– Det betyr at vi får bedre tid til å forankre prosjektet i egen organisasjon først og får gode prosesser til å utarbeide modellene, sier Svensson.

– Når det gjelder utsatt eller framskutt skolestart vil vi se på hvordan praksis er i dag, og hvordan vi kan sørge for at foreldrenes stemme blir vektlagt i større grad, forklarer hun.

Pilotkommune

Debatten om fleksibel skolestart blusset opp etter at Stoltenberg-utvalget leverte sin rapport om gutter som sliter i skolen. Ett av tiltakene utvalget diskuterte var fleksibel skolestart.

Utvalgsleder Camilla Stoltenberg og fire andre medlemmer av utvalget anbefalte å utrede fleksibel skolestart, mens et flertall på seks mente man bør holde fast ved at alle barn skal starte på skolen det året de fyller seks.

Det endte med at regjeringen i august i fjor åpnet for at kommuner kunne søke om å starte forsøk med fleksibel skolestart. Da var Trondheim raskt på ballen.

Allerede i februar hadde et enstemmig formannskap vedtatt at de skulle være en pilotkommune for dette. Og i september la kommunen frem planen for testingen av de to modellene.

– Vi har mye forskning som peker på betydningen av barnets alder ved skolestart. Vi kan ikke lenger lukke øynene og kjøre på som før, uttalte Camilla Trud Nereid, kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim til Adresseavisen den gangen.

– Mange foreldre har gitt uttrykk for at de ikke opplever barna som modne nok når de starter på skolen. Dette må vi gjøre noe med, sa hun.

Utdanningsforbundet har imidlertid ikke vært like begeistret.

Les også: Fleksibel skolestart er en blindvei

– Ikke tilrådelig

– Ønsket om å tilrettelegge for at alle skal få en god skolestart er noe vi deler med rådmannen. Vi er imidlertid ikke enige i at fleksibel skolestart er løsningen for en slik tilrettelegging. Utdanningsforbundet Trondheim mener at skolen skal være en inkluderende skole for alle barn, uavhengig av når de er født på året. Det er ikke barna som skal tilpasse seg skolen, det er skolen som skal tilpasse seg barna. Vi mener derfor at det ordinære skoletilbudet og skolens forutsetninger for å ta imot og tilrettelegge for elevene, må styrkes heller enn å innføre nye former for fleksibel skolestart, skrev Utdanningsforbundet Trondheim på sine hjemmesider etter at det var klart at prosjektet skal iverksettes.

De er bekymret for at modellen der lærere fra skolen skal inn i barnehagen det siste halvåret vil "frarøve barna viktig barnehagetid", og pekte i sin uttalelse på at de heller ønsket at man jobber med innholdet i første klasse, etter intensjonene fra Reform 97.

– Vi mener fleksibel skolestart ikke er tilrådelig, da vi vet for lite om de negative konsekvensene det kan ha, skrev Utdanningsforbundet Trondheim.

Powered by Labrador CMS