Tusen fleire fagskolestudentar på eitt år

Mellom 2017 og 2014 auka talet på studentar i fagskoleutdanninga til 16 300, ein auke på 1000.

Publisert

Mellom 2017 og 2014 auka talet på studentar i fagskoleutdanninga til 16 300, ein auke på 1000.

 

Dei fleste studentane, 9500, tar utdanning som tar to år. Her var 70 prosent 30 år gamle eller yngre. På utdanningane under to år var 62 prosent av studentane over 30 år. Fordelinga av eldre og yngre studentar har ikkje endra seg på tre år.

For fagskole, sjå https://utdanning.no/tema/nyttig_informasjon/fakta_om_fagskole

 

Det er SSB som melder dette. Sjå heile saka på https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/over-16-000-fagskolestudenter

Powered by Labrador CMS