Steffen Handal og Hege Valås, tidligere leder og nestleder i Utdanningsforbundet, får nå etterlønn etter at de gikk av til nyttår.

Utdanningsforbundet svarer om etterlønn for de avgåtte lederne

Debatt: «For Utdanningsforbundet er det helt avgjørende at den sentrale ledelsen er fullt operativ til den dagen de går av», skriver sekretariatssjef Lars Erik Wærstad om etterlønningsordningen i Utdanningsforbundet.

Publisert

Debattinnlegget er et svar til saken «Steffen Handal kan få etterlønn i ett år – andre må være tillitsvalgte i 12 år for å få tre måneders etterlønn».

Utdanningsnytt har sett på våre etterlønnsordninger, og er særlig opptatt av at det er forskjell på ordningen til den øverste ledelsen nasjonalt, og andre tillitsvalgte.

Det er viktig å presisere at disse forskjellene er begrunnet både i Utdanningsforbundets behov, og ivaretakelsen av de tillitsvalgte.

For Utdanningsforbundet er det helt avgjørende at den sentrale ledelsen er fullt operativ til den dagen de går av.

Som et eksempel kan nevnes at den ledelsen som gikk av 31.12.2023, ivaretok forhandlinger på tre store avtaleområder etter organisasjonens landsmøte i november. Arbeidstidsforhandlinger for både skole og barnehage, samt hovedavtaleforhandling på KS-området, fant sted i desember måned.

Det ville vært svært krevende for Utdanningsforbundet om ledelsen, i stedet for å konsentrere seg om å gjennomføre forhandlinger, skulle vært på jobbjakt fram til 1. januar. Ledelsen må derfor sikres økonomisk i tiden etter at de har sluttet i vervet.

Så er det viktig å være klar over at skillet i spørsmålet om etterlønn ikke går mellom sentrale tillitsvalgte og fylkestillitsvalgte. Skillet går mellom ledelsen og andre tillitsvalgte. Det er for eksempel to medlemmer av forrige sentralstyre som også har fått innvilget etterlønn. De har fått for henholdsvis én og to måneder. Det er samme ordning som for fylkesstyremedlemmer.

Det er også en forskjell i virkningstidspunkt for verv sentralt og på fylkesplan . Fylkesstyrene har utgang fra verv i overgangen fra ett skole- eller barnehageår til et annet. Det gjør det lettere å finne aktuelle stillinger for tillitsvalgte som kommer tilbake fra frikjøp.

Det er også god tid mellom årsmøtene i mai og virkning av valg 1. august. Sentralstyremedlemmer kommer tilbake til arbeidsgiver midt i året, og da kan det være mer utfordrende for arbeidsgiver å finne aktuelle stillinger.

Powered by Labrador CMS