Forfatterveiledning

Bedre Skole ønsker velkommen alle slags artikler som omhandler skole og som kan tenkes å være interessante for våre målgrupper.

Publisert Sist oppdatert

Innsending

Redaksjonen tar fortløpende imot artikler. Manuskriptet sendes per e-post til bedreskole@udf.no. Du vil i løpet av kort tid få tilbakemelding om at artikkelen er mottatt. Ta kontakt med redaksjonen igjen hvis du ikke hører fra oss i løpet av noen dager.

Materiell som ikke kan sendes elektronisk kan sendes til Bedre Skole, P.b. 9191 Grønland, 0134 Oslo.

Kontakt Bedre Skole

Redaktør Tore Brøyn

91372688

torbro@udf.no

Hver innsending skal inneholde følgende:
I e-post eller følgebrev: artikkeltittel, forfatterens/forfatternes navn, tittel, stilling og institusjonstilknytning, adresser, telefonnumre og e-postadresser. Oppgi også gjerne antall ord i selve artikkelen og hvilket tekstbehandlingsprogram som er benyttet.

Sammendrag: er ikke påkrevd, men kan være til hjelp når det skal lages ingress til artikkelen. Sett den gjerne i begynnelsen på artikkelen og la den bestå av rundt 100 ord. Den ferdige ingressen vil bli omtrent halv lengde av dette.

Teksten: Artikkelen bør ikke være lengre enn ca. 2500 ord (ev. litteraturliste, noter, figurer, osv. kommer i tillegg). Bruk helst kun ett nivå med mellomtitler – ikke nummererte. Mellomtitlene skrives i halvfet, og begynner med stor bokstav, men skrives ellers med små bokstaver.

Noter: skal komme som sluttnoter. Disse nummereres fortløpende
(1, 2, 3 ...) og markeres i teksten med opphøyet skrift. I Word kan notefunksjonen anvendes. Antall noter bør holdes nede.

Tabeller og figurer: skal ha tittel. Kilde og eventuelle forklaringer står i egen note under hver tabell eller figur. Tabeller og figurer nummereres fortløpende tabell 1,2,3 ... figur 1,2,3, ...). Merk av i teksten omtrent hvor tabellen skal inn (tabell 1 omtrent her). Det kan være nyttig å ha tallgrunnlaget for figurene ettersom layout ofte vil måtte sette figurene om for å få et godt nok resultat.

Forfatteropplysninger: De fleste artiklene i Bedre Skole blir publisert med forfatterbilde og en kort forfatterpresentasjon. Bildet må være høyoppløselig (dvs. ikke tilrettelagt for Internett eller komprimert på andre måter) og må sendes som egen fil (helst jpg). Forfatteropplysninger kan være utdanningsbakgrunn, arbeidssted, ev. forskningsområde og publiseringer. Ta gjerne en titt i tidligere nr. av Bedre Skole for å se formatet.

Referanser

Referanser skal settes i alfabetisk orden på slutten av artikkelen i følgende format:

Artikler: Krause, K.L.D. (2022). Vectors of Change in Higher Education Curricula. Journal of Curriculum Studies 54(1), s. 38–52. https://doi.org/10.1080/00220272.2020.1764627.

Bøker: Wahlstrøm, G.O. (1996). Konflikthåndtering. Metodebok for pedagoger. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Artikkelsamlinger: Ringmose, C. & Hilling S. (2000). Pædagogisk psykologi ved en korsvej. I: J. Holst, S. Langager og S. Tetler (red.), Specialpædagogik i en brytningstid. Århus: Systime.

Korrektur

Artikkelforfattere som ønsker å se korrektur av sine artikler må be særskilt om dette.

Returmateriell

Illustrasjonsmateriell som ønskes i retur må merkes særskilt og returadresse må oppgis.

Rettigheter

Innsending av manuskripter til Bedre Skole tolkes som er uttrykk for at man har til hensikt å publisere manuskriptet i dette tidsskriftet, og det er en forutsetning at ikke andre tidsskrifter kan vurdere stoffet mens det er til vurdering i redaksjonen i Bedre Skole.

Artikler publisert i Bedre Skole blir i ettertid gjort tilgjengelig på internett.

Powered by Labrador CMS