Her er lista som hjelper deg å oppdage de evnerike barna

En dansk psykolog har listet opp en rekke kjennetegn på evnerike barn, og en liste over det hun kaller «medaljens bakside».

Publisert Sist oppdatert

Elever med høytlæringspotensial har i dag ikke krav på spesialundervisning, men mange av disse barna klarer ikke å utnytte sine evner i dagens skole, og må ha tilrettelagt opplæring på sitt nivå i et eller flere fag. Utdanningsnytt har tidligere skrevet Anna og Maja er så smarte at skolen ikke klarer å hjelpe dem, og om Maja som heller satt på do enn å være i klassen.

Lærere vet ikke nok om evnerike barn, og mange ønsker å gi disse elevene et bedre tilbud, mener lærerveileder i Stavanger. Det er også slått fast at barn med stort læringspotensial som ikke blir møtt i barnehagen, kan ende opp med atferdsproblemer, barnehagevegring og feil diagnoser.

I Danmark har lærere har laget modell for undervisning for evnerike barn, og her får du noen gode pekere på hvordan du gjenkjenner evnerike barn.

Den danske psykologen Dea Franck har listet opp en rekke kjennetegn for evnerike barn, skriver folkeskolen.dk. Hun viser til en normal fordelingskurve over intelligens hvor midten er 100 og 15 poeng til hver side regnes som normal IQ, altså fra 85 til 115. Går man 15 poeng lengre ned har man bruk for undervisning på lavere kompleksitetsnivå.

Det samme gjelder dersom man går 15 poeng høyere opp til 130. Er man over 130 har man bruk for nivådeling hele tiden og jo høyere du kommer, jo annerledes atferd vil man finne.

Hun har listet opp disse kjennetegnene for evnerike barn.

 • De har et stort ordforråd
 • De oppfatter ting hurtig
 • De har god hukommelse
 • De kan bli helt oppslukt når det er noe som de finner interessant
 • Veldig opptatt av rettferdighet
 • Er flink til å tenke logisk
 • Lærer hurtig
 • Er flink til å forstå kompliserte sammenhenger
 • Elsket å bli lest høyt for som barn
 • Er god på å tenke seg om, resonnere, reflektere
 • Barnet er god på å tenke abstrakt før det begynte på skolen
 • Er følsom og følelsespreget
 • Er ivrig observerende
 • Kommer ofte med vurderinger som er moden i forhold til alder
 • Er god til å forestille seg ting
 • Utvikler tidlig humoristisk sans
 • Kommer med meninger og vurderinger før det begynte på skolen, særdeles modent i forhold til alder
 • Er god på å arbeide med tall/matematikk
 • Forstår ironi før skolealder
 • Kan alfabetet før skolealder
 • Foretrekker å være sammen med venner som har samme interesser
 • Barnet brukte fremmedord før det begynte på skolen
 • Er perfeksjonistisk
 • Er ekstremt nysgjerrig og vet mye om mange ting
 • Er langt dyktigere på ett eller flere fagområder enn hva man kan forvente av barn på samme alder
 • Er god til å tenke strategisk
 • Er dyktig til å arbeide målrettet for å finne fram til løsninger
 • Liker å jobbe med prosjektarbeid på skolen
 • Er levende interessert i skolearbeidet
 • Er særdeles dyktig til å håndtere store mengder informasjon

Les også: Høyt intelligente jenter oppdages ikke av lærere


Dea Franck har også også listet opp en del egenskaper som hun kaller medaljens bakside:

 • De kan ofte vende andres ord mot dem
 • De kan være hurtig på avtrekkeren
 • De konfronterer andre med ting de har sagt tidligere
 • De kan være vanskelig å komme i kontakt med
 • De kan virke korrigerende
 • De er ofte kritisk til nye tiltak
 • De er urolig i klasserommet
 • Det kan se ut som de kjeder seg
 • De kan ha eksplosivt sinne
 • De er ofte sta
 • Kommenterer på alt og alle
 • Virker bedrevitende
 • Blander seg inn i andres ting eller har en mening selv om de ikke blir spurt
 • De kan ofte sitte og plukke med ting de pennalet
 • Kan ses på som klassens klovn
 • Får ikke gjort det de skal i gruppearbeid
 • Bruker ofte sarkasme
 • Kan virke slapp
 • Har fravær på skolen
 • Trekker seg unna fellesskapet/isolerer seg
 • Er ikke motivert for skolearbeid og det kan være vanskelig å se at de kan levere noe som helst
 • De er ofte i gang med alt annet enn det de skal drive på med
 • Forstyrrer ofte sidemannen
 • Avbryter når andre snakker eller sier ikke så mye
 • De kler seg ofte annerledes
 • De kan virke svært aktiv
 • Er kontrollerende og styrende i samarbeid med andre
Powered by Labrador CMS