Færre elever sier de blir mobbet, ifølge Elevundersøkelsen 2018. Ill.foto: Pixabay

Elevundersøkelsen 2018: Færre elever blir mobbet

Færre elever blir mobbet, viser Elevundersøkelsen. Flest barneskoleelever sier de har blitt mobbet, men tallene går ned i alle aldersgrupper.

Publisert

Færrest blir mobbet på videregående. I undersøkelsen svarer 7 prosent av elevene på sjuende trinn på barneskolen at de har blitt mobbet. Det er ned fra 7,2 prosent i 2017.

Blant elevene på tiende trinn på ungdomsskolen svarer 6,7 prosent at de har blitt mobbet. I 2017 var denne andelen 8 prosent.

I første klasse på videregående skole svarer 4,4 prosent at de har blitt mobbet, mot 5 prosent i 2017.

Elevundersøkelsen gjennomføres hvert år. Elevene på sjuende trinn, tiende trinn og første klasse på videregående (VG1) svarer på undersøkelsen.

Det er minst mobbing på VG1 i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, viser de fylkesvise tallene. Her oppgir 3,4 prosent av elevene at de har blitt mobbet de siste månedene, som er de laveste tallene i hele undersøkelsen.

I Oslo oppgir 6 prosent av elevene her at de har blitt mobbet, og fylket har dermed mest mobbing på VG1.

Det høyeste mobbetallet i undersøkelsen sett under ett, er på 7. trinn i Troms, der 8,5 prosent av elevene oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene.

Elevenes interesse for å lære på skolen, hvor godt de liker skolearbeid og hvorvidt de gleder seg til å gå på skolen, går ifølge undersøkelsen ned det siste året både i barne- og ungdomsskolen.

Motivasjonen for å gå på skole har særlig blitt mindre for elevene på sjuende trinn i Østfold, Akershus, Vestfold, Hordaland og Troms fra 2015 til 2018.

 

Arbeiderpartiet vil ha beredskapsteam og test-gjennomgang 

Det er bra at litt færre elever sier de blir mobbet, men tallene viser klart at vi må gjøre mer, sier Martin Henriksen, Aps utdanningspolitiske talsperson.

– Ap har foreslått at alle kommuner skal ha beredskapsteam med fagfolk som både kan forebygge mobbing og settes inn der mobbing er en utfordring over tid. Nå er det på tide å få dette på plass, sier han.

Han mener tiden er overmoden for å se på testing og prøver i skolen.

– Samt få en større innsats for bedre psykisk helse hos elevene. Flere helsesykepleiere tilstede på skolen er et godt sted å starte.

 

Saken er oppdatert kl 11.15 med kommentar fra Arbeiderpartiet. Red.

(©NTB/Utdanning)

Powered by Labrador CMS