Mener elevene som ble hardest rammet av streiken burde hatt tilpasset eksamen

Rektor og fylkesdirektør er bekymret for eksamen 2023. De etterlyser en tilpasset variant for elevene som ble hardest rammet av lærerstreiken.

Publisert Sist oppdatert

I januar 2022 konkluderte Utdanningsdirektoratet med med at eksamen burde avlyses på grunn av tidvis inngripende smitteverntiltak og perioder med hjemmeundervisning i pandemien.

Denne høsten har noen elever vært uten undervisning i seks uker. Likevel har kunnskapsminister Tonje Brenna bestemt at eksamen skal gjennomføres som normalt, uten noen særskilt tilpasning.

Det er ikke alle fornøyd med.

– Departementet har vært tydelige på at eksamen skal gå som normalt. Og at det er opp til skoleeier å gi tilstrekkelig opplæring. Men vi synes det er krevende for enkelte elever som har mistet så mye undervisning. Vi hadde ønsket oss at det kunne vært lokalgitte eksamener for de skolene det gjelder, sier Bjørn Lyngedal, avdelingsdirektør for opplæring og kompetanse i Vestland.

Bjørn Lyngedal, avdelingsdirektør for opplæring og kompetanse i Vestland

Han får støtte av rektor ved Porsgrunn videregående, Kai Magne Bråthen. Lærere der var blant de første til å bli tatt ut i streik. Bråthen mener det er "blodig urettferdig" at disse elevene skal ta samme eksamen som elever som har hatt normal undervisning siden skolestart.

– Jeg kan ikke forstå at seks ukers tap av undervisning ikke skal bety noe. Det er et hån mot elevene, sier Bråthen.

– Fraværsgrensa er for lengst passert for disse elevene. Hvis den er så utrolig viktig er det rart at man plutselig kan se bort ifra den nå.

Les også: Vil ha lærerstudenter inn i klasserommet etter streiken

Avlyste i 2021 og 2022

Våren 2021 og 2022 valgte regjeringen å avlyse eksamen på grunn av koronapandemien. Begge gangen var det også Utdanningsdirektoratets (Udir) anbefaling, etter at de hadde gjennomført en såkalt risikoanalyse.

I rapporten fra Udir i januar 2022 la de særlig vekt på tre hensyn:

  • Hensynet til likebehandling av elevene.
  • Hensynet til en rettferdig sluttvurdering.
  • Hensynet til elevenes motivasjon, trivsel og læring.

I rapporten heter det:

Kunnskapsgrunnlaget dokumenterer at det har vært variasjon i opplæringstilbudet som en følge av koronapandemien, også for inneværende skoleår. Dette har størst konsekvenser for en eventuell gjennomføring av sentralt gitt eksamen. Sentralt gitt eksamen er lik for alle elever som tar den, og vurderes kun av eksterne sensorer. Det er derfor utfordrende å gi likeverdige betingelser ved en felles sentralt gitt eksamen, jf. risikovurderingen, del 3.

Fikk undervisning i pandemien

I rapporten skriver også direktoratet at «selv om det kan argumenteres for at ikke flertallet av elevene har blitt så påvirket av pandemien at det ikke er forsvarlig å gjennomføre eksamen, kan det likevel være riktig å avlyse.»

– Å avlyse eksamen kan slik sett være et uttrykk for å ivareta de elevene som har blitt hardest rammet av pandemien, heter det i rapporten.

Rektor Kai Magne Bråthen understreker at han ikke mener eksamen neste år bør avlyses.

Rektor ved Porsgrunn videregående skole, Kai Magne Bråthen.

– Det jeg ønsker meg er en løsning som sikrer at ikke de elevene som har vært hardest rammet ikke havner bakerst i køen. Jeg skulle gjerne hatt en tilpassa eksamen for de elevene som er hardest rammet, sier han.

Porsgrunn-rektoren minner om at under pandemien fikk elevene timene de hadde krav på.

– Nå har mange av våre elever kun fått undervisning i ett eller to fag i de seks ukene lærerne var i streik i høst. Seks uker, på starten av skoleåret også, er mye, sier han.

Skulle gjerne hatt en risikoanalyse

Øivind Sørlie er rektor ved Lillestrøm videregående skole. Også denne skolen ble hardt rammet av lærerstreiken og elevene var uten undervisning i ukevis. Sørlie sier han er bekymret for eksamen i 2023 og at de nå prioriterer tiltak i avgangsfagene på alle trinn.

– Jeg tar til etterretning at det er sagt at eksamen skal gjennomføres og vi forholder oss til det. Derfor har vi allerede satt i gang en rekke tiltak. Vi gir ekstra timer i noen fag, setter inn tolærer-system i noen timer, bruker flere assistenter og gir flere veiledningstimer. Før de sentralgitte eksamenene til våren vil vi også ha eksamensverksteder, forteller han.

Sørlie sier han forstår at eksamen ikke avlyses, men han skulle gjerne hatt en tilsvarende risikoanalyse som dem som ble gjennomført i pandemiårene.

– Det hadde vært nyttig, sier han.

Powered by Labrador CMS