Lite støtte til å kutte eksamen i grunnskolen 

Kommunene synes lite om forslaget om å fjerne eksamen i grunnskolen. 

Publisert

– Eksamen er viktig både for å gi et rettferdig grunnlag ved inntak til videre utdanning, og ikke minst fordi en eksamen fungerer som et viktig korrektiv til den enkelte skole, og lærers, fastsetting av standpunktkarakter, skriver Kristiansand kommune i et høringssvar til regjeringa. 

De får følge av en rekke andre kommuner, som Asker, Bærum, Lillestrøm, Sarpsborg, Skien og Trondheim. Førstnevnte er kortfattet i sin tilbakemelding. Setningen «Asker kommune støtter ikke en avvikling av eksamen», etterlater liten tvil om deres ståsted.

Her kan du lese alle høringssvarene

– Eksamen utgjør lite

Årsaken til at kommunene uttaler seg om eksamen er forslaget Utvalg for kvalitetsutvikling la frem i november i fjor. Utvalget, som har vært ledet av professor Tine Prøitz, har sett nærmere på all vurdering i skolen. Flertallet i utvalget konkluderer med at eksamen i grunnskolen bør avskaffes. 

Et av argumentene er at alle elever i dag uansett har rett til å fullføre videregående opplæring. Utvalgsleder Tine Prøitz har også argumentert med at skolene heller bør fokusere på gode underveisvurderinger og standpunktkarakterer.  

– Eksamen er viktig for mange, fordi eksamen sammen med standpunktvurderingene utgjør elevenes sluttkompetanse. Men det man kanskje glemmer, er at den viktigste delen av vurderingsarbeidet er det som foregår hver dag i klasserommet i møtet mellom elever og lærere. Det at 80 prosent av karakterene på vitnemålet er standpunktkarakterer, gjør at vi bør bli mer opptatt av god underveisvurdering, sa Prøitz til Utdanningsnytt i november. 

Men kommunene virker ikke å kjøpe det argumentet. 

Kun fire klare tilhengere

Totalt har det kommet inn 90 høringssvar til utvalgets forslag, om lag 40 av dem er fra norske kommuner og fylkeskommuner. Ikke alle uttaler seg om eksamen, men blant dem som gjør det er det kun fire kommuner, Bergen, Time, Midt-Telemark og Våler, som fullt ut støtter forslaget om å gjøre grunnskolen eksamensfri. 

Lierne kommuner skriver at hos dem er meningene delte. Og noen kommuner, som Fredrikstad, Bodø og Drammen, peker på at eksamensformene bør endres. 

– Vi hadde forventet at utvalget ville foreslå en endring i eksamensformer, men ikke at eksamen skulle avvikles. Drammen kommune støtter at eksamensformen fornyes, men ikke at eksamen skal avvikles helt, heter det i høringssvaret fra sistnevnte. 

UDF vil beholde eksamen

Blant lærerorganisasjonene er det 2-1 til eksamenstilhengerne. Både Norsk lektorlag og Utdanningsforbundet går inn for å beholde den vurderingsformen i grunnskolen. 

– Vi mener at utvalgsflertallets argument om at fullføringsretten har gjort eksamen i grunnskolen overflødig, ikke er relevant. Fullføringsretten handler om retten til fortsatt opplæring dersom en elev ikke består fag i videregående opplæring. Eksamen i grunnskolen er en del av en sluttvurdering som avgjør hvilken skole og hvilket programområde ungdomsskoleelevene skal komme inn på.

Forbundet mener imidlertid eksamensordningen har svakheter, påpeker at kunstig intelligens har skapt ny usikkerhet om denne vurderingsformen. 

– Utdanningsforbundet utelukker på ingen måte at det kan bli nødvendig å endre eksamensordningen i grunnskolen. Samtidig mener vi det er viktig å se diskusjonen om eksamens plass i sluttvurderingen i lys av den store usikkerheten som har oppstått som følge av utviklingen innenfor generativ kunstig intelligens, heter det i høringssvaret. 

Powered by Labrador CMS