Kari Nessa Nordtun

Kari Nessa Nordtun: Høy terskel for å avvikle eksamen i grunnskolen

Flertallet i Utvalg for kvalitetsutvikling foreslår å avvikle eksamen i grunnskolen. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun er skeptisk, men lover å lese seg opp.

Publisert Sist oppdatert

Utvalg for kvalitetsutvikling foreslår enstemmig å avvikle dagens nasjonale prøver og erstatte dem med læringsstøttende prøver. Utvalget går også enstemmig inn for å avvikle Elevundersøkelsen og erstatte den med en skolemiljøundersøkelse. 

I tillegg foreslår flertallet i utvalget å avvikle eksamen i grunnskolen. Det forslaget er den nye kunnskapsministeren, Kari Nessa Nordtun (Ap), skeptisk til.

– Jeg registrerer at på dette punktet har utvalget delt seg i et flertall og et mindretall. Men flertallet foreslår dette. Utvalgsmedlemmene tar samtidig sterke forbehold og skriver at det er en forutsetning at det blir etablert varige strukturer for støtte til lærerne i deres vurderingsarbeid, slik at kvaliteten på standpunktkarakterene sikres. Derfor mener jeg at det er der vi må begynne. For meg er det en høy terskel til det å avvikle eksamen i grunnskolen. Men nå skal jeg lese meg opp på hvordan de ulike partene har argumentert, sier Nordtun.

– Sist uke vedtok Utdanningsforbundets landsmøte at de vil arbeide for å avvikle nasjonale prøver. I dag fikk vi vite at utvalget foreslår det samme. Hva mener du bør gjøres med nasjonale prøver?

– For meg er det aller viktigste at vi får en skole der ungene har det bedre, der de trives og mestrer. Samtidig er det sånn at dette forslaget er spilt inn fra partene og fra et utvalg der partene er representert. Her har partene og jeg det samme formålet. Derfor er dette forslaget noe jeg absolutt vil gå inn og se nærmere på. Men jeg har ikke konkludert. Nå skal jeg bruke god tid på å sette meg inn i forslaget, sier hun.

Hun vil heller ikke forskuttere noe når det gjelder elevundersøkelsen. 

– Jeg er opptatt av å ha en kunnskapsbasert tilnærming til alle forslagene utvalget nå har lagt fram. Men jeg synes dette er et interessant forslag og jeg lover å sette meg grundig inn i det. Jeg registrer også at dette var et enstemmig forslag fra utvalget, sier Nordtun.

Senterpartiet vil ha helhetlig vurdering

En av dem som var til stede da professor Tine Sophie Prøitz overrakte sin sluttrapport til statsråden, var stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand. Hun er 1. nestleder i Utdannings- og forskningskomiteen for Senterpartiet. 

Strand synes forslagene utvalget kommer med er både nyttige og spennende .

– Senterpartiet omfavner konstruktive forslag som skal kunne gjøre skolen mer praktisk og aktiv, og gi større rom for mestring og motivasjon for alle elever, sier hun. 

– Senterpartiet mener unødvendig press og stress fortrenger læringsarbeidet både for elever og lærere. Derfor synes vi disse forslagene, med å avvike nasjonale prøver og eksamen i grunnskolen, er interessante. I tillegg vet vi at det som testes lett får større fokus enn det som ikke testes, eksempelvis praktisk læring.

På spørsmål om hva hun er mest fornøyd med, sier Strand:

– Utvalget foreslår et nytt og helhetlig system for vurdering. Det er bra. Jeg mener det nye systemet i større grad må tilpasse seg elevene og deres læring, ikke motsatt.

Høyre vil beholde eksamen

Stortingsrepresentant Jan Tore Sanner, som er skolepolitisk talsperson for Høyre, er derimot, ikke overraskende, kritisk til utvalgets forslag om å avvikle eksamen i tiende klasse.

– Vi advarer mot å fjerne eksamen i ungdomsskolen. Eksamen er en viktig rettighet for elevene. Den gir eleven mulighet til å få vurdering av en annen enn faglærer. I tillegg bidrar eksamen til at noen kikker lærerne i kortene. Det gir en likere karakterpraksis, sier Sanner.

Om utvalgets forslag til avvikling av nasjonale prøver, sier han:

– Vi trenger kunnskap om skolen for å sikre kunnskap i skolen. Høyre vil derfor beholde nasjonale prøver og åpenhet om resultatene. Det er viktig for å kunne løfte skoler og sette inn nye tiltak.

Samtidig støtter Høyre forslagene om å videreutvikle og forbedre prøver. Partiet ønsker seg dessuten bedre systemer for oppfølging av skoleeiere og for videreutdanning av lærere.

– En bjørnetjeneste å avvikle eksamen

Fremskrittspartiet vil beholde både eksamen i grunnskolen, nasjonale prøver og Elevundersøkelsen. Det sier stortingsrepresentant Himanshu Gulati til Utdanningsnytt. Han er utdanningspolitisk talsperson for Frp og medlem i Utdannings- og forskningskomiteen.

– Fremskrittspartiet ønsker å beholde nasjonale prøver, ikke avvikle dem. Vi er også tilhengere av åpenhet om resultater og vil at det skal være mulig å sammenligne skoler, sier han.

– Utvalget foreslår å avvikle dagens nasjonale prøver, men samtidig erstatte dem med nye lærintsstøttende prøver. Hva mener du om det?

– Vi er åpne for å se nærmere på detaljene i forslaget fra utvalget, så det kommer vi til å gå inn i.

Til forslaget om å avvikle Elevundersøkelsen og erstatte den med en skolemiljøundersøkelse, sier han: – Vi er skeptiske til å avvikle Elevundersøkelsen, fordi den omhandler mer enn bare skolemiljøet. I Elevundersøkelsen stilles det også andre spørsmål, som ikke dreier seg om skolemiljøet, men som jeg mener det er viktig å stille til elevene.

– Hva synes Frp om å avvikle eksamen i grunnskolen?

– Det er vi imot. Eksamen kan være kjipt. Men jeg mener likevel at det er helt nødvendig at elevene gjennomfører eksamen. Eksamen forbereder elevene på videre skolegang eller studier og på arbeidslivet og livet. Vi gjør elevene en bjørnetjeneste dersom vi avvikler eksamen, sier Gulati.

MDG vil avvikle nasjonale prøver

Utdanningsforbundets påtroppende leder Geir Røsvoll var sist uke ute i VG og kritiserte test- og prøvepresset i skolen. Ingrid Liland, nestleder i Miljøpartiet de Grønne, sier partiet er enig i at det er for mye press og testing i skolen.

– Barneskolen skal være et sted for utfoldelse, lek og læring. Det betyr at vi må ha mindre testing, og nasjonale prøver i barneskolen er et hinder for det. Derfor vil MDG fjerne nasjonale prøver i barneskolen, så vi hilser forslaget fra utvalget om å avvikle nasjonale prøver velkommen. 

Liland er også opptatt av at lærerne må få mer tid til kjerneoppgavene sine.

– Vi må gi mer frihet til lærerne og til barna med mindre testing og teoritunge fag. Lærerne trenger mer tid til kjerneoppgavene sine, og for å få til det, må vi redusere krav til rapportering, dokumentasjon og testing. Prøver kan spille en rolle i kartleggingen av om barna trenger ekstra tilrettelegging, men med mengden testing som barn er utsatt for i dag, frykter jeg at de ikke har den effekten.

Kunnskapsdepartementet anslår at det er mulig å spare inn 220 millioner kroner på å avvikle dagens nasjonale prøver, skriver MDG i en epost til Utdanningsnytt. 

Powered by Labrador CMS