Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap)
Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap)

Brenna avviser elevenes eksamensønske

Elevorganisasjonen har etterlyst en risikovurdering av eksamen til våren. Men kunnskapsministeren står på sitt og sier nei til både å vurdere eksamen, gi en tilpasset eksamen eller forlenge pandemiregler.

Publisert Sist oppdatert

– Elever som mistet mye undervisning under lærerstreiken er stressa på grunn av eksamen. Derfor haster det med en risikovurdering.

Det sa leder for Elevorganisasjonen Aslak Berntsen Husby til Utdanningsnytt forrige uke. Han er bekymret for hvilke konsekvenser lærerstreiken har hatt for elever som ble hardt rammet. Ved noen skoler var elever uten undervisning i neste syv uker før lærerstreiken ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd.

Aslak Berntsen Husby, leder i Elevorganisasjonen.
Aslak Berntsen Husby, leder i Elevorganisasjonen.

Elevorganisasjonen har derfor etterlyst en analyse av hvilke konsekvenser den har hatt og om det bør få følger for eksamen 2023.

Men kunnskapsminister Tonje Brenna sier nei.

– Det er ingen planer om å gjennomføre en risikoanalyse av eksamen våren 2023, heter det i en epost fra departementet.

– Da streiken ble avsluttet, var det fortsatt mye igjen av skoleåret. Det er skolenes ansvar å se på hvilke deler av opplæringen elevene ikke har fått og legge opp resten av skoleåret slik at målene i læreplanene dekkes. Departementet vil fortsette å følge med på hvordan oppfølgingen av elevene etter streiken går fremover, utdyper Brenna.

Aslak Berntsen Husby sier han er skuffet over svaret fra ministeren.

– En risikovurdering vil ikke si at man tar et steg mot eksamensavlysning. En slik vurdering vil derimot kunne avdekke hvilke risikoer man kan møte om eksamens gjennomføres som normalt. Det er ikke tvil om at elevenes opplæring er blitt påvirket av forhold utenfor deres kontroll med lærerstreiken, men om lista legges der at det trengs en global pandemi for at man vil undersøke følgene, da ligger lista for høyt, sier han.

Berntsen Husby sier at han frykter for hva det vil bety for enkeltelever at eksamen gjennomføres som normalt.

– Å gjennomføre en normal eksamen til våren vil også bety at alt fokus i opplæringen må bli på eksamen. Det synes vi er synd, sier han.

Nei til tilpasset eksamen

Det er ikke bare Elevorganisasjonen som er bekymret før vårens avgangseksamener. Rektor ved Porsgrunn, Kai Magne Bråthen, videregående skole har sagt til Utdanningsnytt at han mener det er et hån mot elevene dersom ukevis uten undervisning ikke skal få noen betydning. Både han og direktør for kompetanse og opplæring i Vestland fylke, Bjørn Lyngedal, skulle helst sett at elevene som ble hardest rammet, fikk en tilpasset eksamen.

Også her er svaret nei fra kunnskapsministeren.

Lærestreiken i år varte i rekordlenge 14 uker. Enkelte steder var elever uten undervisning i nesten sju uker i høst.
Lærestreiken i år varte i rekordlenge 14 uker. Enkelte steder var elever uten undervisning i nesten sju uker i høst.

– Eksamen er en viktig del av sluttvurderingen til elevene, og det er som sagt ingen planer om å avlyse eksamen til våren. Det betyr at skoleeier må vurdere behov for og hvordan de best kan sette inn tiltak for å kompensere for streiken. Det er fortsatt mye tid til å gi elevene et godt opplæringstilbud. Det må vurderes lokalt hvilke kompenserende tiltak som bør settes inn, svarer Brenna.

Hun legger til at det er riktig at streiken har påvirket opplæringstilbudet og at det er stor variasjon i hvordan streiken har påvirket elevene. Samtidig peker hun på at det nå er kommunenes og fylkeskommunens ansvar å følge opp elevene.

– Kommuner og fylker som har spart penger under streiken, må bruke pengene på å følge opp elevene. Det er særlig viktig å støtte opp om elever i sårbare situasjoner, og ivareta elever som har begynt på ny skole, skriver Brenna.

Les også: Å tilpasse eksamen for streikerammede elever trenger ikke å være så vanskelig

Vil bistå

En ringerunde Utdanningsnytt har gjort viste at flere kommuner og fylkeskommuner tilbakefører millioner til skolene etter streiken. Blant tiltakene som iverksettes er tolærersystem, ekstra leksehjelp og undervisning i mindre grupper. I Bergen overfører de riktignok bare halvpartene av pengene de har spart tilbake til skolene.

Brenna sier hun forventer at fylkeskommuner og kommuner har lokale planer for hvordan de følger opp etter streiken.

– Jeg vet at man flere steder har etablert gode samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte for å finne de beste løsningene sammen. Utdanningsdirektoratet vil også bistå med støtte og veiledning i arbeidet med å følge opp elevene som har vært rammet av streiken.

Les også: – Lærernes system for å forhandle lønn fungerer ikke

Avlyst til 2021 og 2022

Det samme direktoratet (Udir) rådet departementet til å avlyse eksamen i 2021 og i 2022 som en følge av pandemien. I sin begrunnelse la Udir særlig vekt på tre hensyn, deriblant hensynet til likebehandling av elevene og en rettferdig sluttvurdering.

«Selv om det kan argumenteres for at ikke flertallet av elevene har blitt så påvirket av pandemien at det ikke er forsvarlig å gjennomføre eksamen, kan det likevel være riktig å avlyse. Å avlyse eksamen kan slik sett være et uttrykk for å ivareta de elevene som har blitt hardest rammet av pandemien», heter det i rapporten.

Men lignende hensyn vil ikke kunnskapsministeren snakke om nå.

– Da eksamen ble avlyst i 2022 skjedde det etter faglige råd fra Utdanningsdirektoratet. Den gangen var det også usikkerhet rundt videre utvikling av pandemien og hvordan den ville påvirke eksamensavviklingen, skriver hun i sitt svar til Utdanningsnytt.

Nei til å forlenge lønnsregler

Hun vil heller ikke møte Porsgrunn-rektor Kai Magne Bråthens oppfordring om å forlenge regelunntaket som gjorde det slik at lærerstudenter kunne bidra i skolene under pandemien uten å risikere kutt i studielånet.

Bråthen håper lærerstudenter kan bidra ved Porsgrunn vgs, også neste semester. Han ser ikke hvor han ellers skal hente ekstra lærerkrefter for å kunne gi elevene tettere oppfølging.

Men på spørsmål om hun vil forlenge unntaksperioden, svarer Brenna nei.

– Dette har vært et unntak gitt som følge av covid-19-pandemien, men det ingen føringer om at arbeidet skal være direkte knyttet til pandemien. Alle studenter som arbeider i barnehage eller skole i 2022 omfattes av unntaket. Fra 2023 er vi tilbake til ordinære regler.

Powered by Labrador CMS