digitale læringsverktøy læringsapper nettbrett

Nå kan lærere og foreldre i Oslo-skolen styre hva elevene har tilgang til på nettbrettet 

Etter en kort utprøvingsperiode har lærere og foreldre i Osloskolen fått tilgang til verktøyet Jamf. Det styrer elevers tilgang til apper og nett i skoletiden og på fritiden.

Publisert Sist oppdatert

Høsten 2023 deltok fire Oslo-skoler i en pilot der de testet ut verktøyet Jamf. Fra slutten av november ble det åpnet for at alle lærere og foreldre kan få tilgang til verktøyet, og per 1. januar har 46 grunnskoler bedt om det, opplyser Utdanningsetaten.

Bakgrunnen for at Osloskolen har testet ut Jamf, er debatten som pågår blant lærere, foreldre og politikere om elevers bruk av teknologi. Stadig flere har tatt til orde for at skjermbruken fører til at elever blir distrahert, i stedet for at de lærer bedre.

Etter framleggelsen av PISA-resultatene for 2022, var også kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun inne på at unødvendig skjermbruk forstyrrer læringen. Statsminister Jonas Gahr Støre sa på sin oppsummerende pressekonferanse i desember at «målet er å få mer kontroll på skjermbruk i skolen.»

Nå er altså Osloskolen i full gang. 

Jamf gir mulighet til styring av Apple-produkter. Det jobbes også med å legge Mac inn i Jamf. Utdanningsetaten er dessuten i gang med å se på mulige løsninger for klasseromsstyring for PC.

– Teknologi på en klok måte

Utdanningsnytt har spurt Marte Gerhardsen, direktør for Utdanningsetaten i Oslo, om bakgrunnen for at skolene tar i bruk Jamf.

– Vi jobber kontinuerlig med å sikre at elevene kan bruke digitale verktøy på en hensiktsmessig og trygg måte. Vi ønsker både å beskytte elevene mot skadelig innhold og sørge for at elevene ikke møter mange forstyrrelser i timen. Jamf er et veldig nyttig verktøy for å sikre at elevene bruker nettbrettet til det det er ment til. For læreren vil det fungere som å velge hvilket utstyr som skal være tilgjengelig i klasserommet, sier Gerhardsen.

Marte Gerhardsen.

– Hvilke andre tiltak iverksetter Osloskolen nå?

– Jamf er ett av flere tiltak. Vi har også et nettfilter som er standard for alle elever på 1-10. trinn. Fra 1. januar 2024 utvidet vi dette filteret til å sperre tilgangen til YouTube og kategorien spill for elever fra 5.-7. trinn, og TikTok, Telegram og SnapChat for elever fra 8.-10. trinn. Bakgrunnen for at vi strammer inn er blant annet for å unngå forstyrrelser i undervisningen. I tillegg er vi opptatt av å sikre at elevene ikke blir utsatt for skadelig innhold og ivareta personvernet til elevene. Fra 2. februar 2024 vil de samme innstillingene gjelde PC og Mac, forklarer Gerhardsen.

Hun legger vekt på at bruken av teknologi har ulike sider:

– Elevenes egne tilbakemeldinger viser at digital teknologi både kan forstyrre og støtte samhandling, motivasjon og læring. I Osloskolen er vi opptatt av å bruke læringsteknologi på en klok måte og ta bort det som distraherer, sier hun.

Todelt verktøy

Jamf er et internasjonalt Apple-verktøy som gir både lærere og foresatte bedre kontroll over hva elevene kan bruke nettbrettene sine til. «Jamf Teacher» gir lærere tilgang til å styre nettbrettene i undervisningen. «Jamf Parent» gir foresatte til elever under 13 år tilgang til å styre nettbrettet mellom klokka 15 på ettermiddagen og til klokka 8 om morgenen dagen etter, og i ferier og helger.

Tidlig i utprøvingsfasen testet man ut at foreldrene skulle overta etter klokka 16, men etter ønske fra noen småbarnsforeldre ble tidspunktet for foreldrestyring satt til klokka 15.

Skoler som trenger IKT-hjelp har valgt ulike løsninger på det. Fra 2019 kunne skoler leie IKT-ansvarlige fra Experis, et Manpower-selskap. Men for rundt ett år siden vant Sagene Data anbudskonkurransen og tok  over avtalen. Samtidig finnes det skoler som har  egne IKT-ansvarlige.

Kan styres på ulike nivåer

Læreren kan sette begrensninger for sine klasser og sine elever både på klasse- og gruppenivå og individuelt. På 1.-4. trinn i Osloskolen bruker de fleste elevene iPad. Fra 5. trinn velger noen å gå over til PC, mens de fleste fortsetter å bruke iPad. En god del benytter iPad også på ungdomstrinnet, samt noen studieretninger i videregående opplæring.

Jamf er et Apple-produkt som så langt kun gir mulighet til å styre elevenes bruk av Ipad. Men det jobbes med å utvikle verktøy som skal gi lærere bedre kontroll med elevers bruk av Mac og PC. Så langt kjenner ikke Utdanningsetaten til at det finnes tilsvarende verktøy for foresatte som leveres via «Jamf Parent.»

På spørsmål om Utdanningsetaten skal samle erfaring om bruken, for eksempel gjennom spørreundersøkelser, er svaret at skolene i første omgang skal få tid på å gjøre seg erfaringer med tjenestene. Men at undersøkelser av bruken vil bli gjennomført etter hvert.

Kan ikke brukes til overvåking

I beskrivelsen av «Jamf Parent», står det at appen lar deg styre tilgangen til apper og nettet på ettermiddagstid, i helger og ferier på ditt eller dine barns iPad. Appen kan ikke brukes til overvåkning, men er et verktøy foresatte kan benytte for å velge hvilke av de installerte appene som skal være tilgjengelig, om nettleseren skal være sperret eller om iPaden skal være låst for bruk.

Elevenes iPader har samtidig flere andre begrensninger. De kan for eksempel ikke bruke iMessages, ringe med Facetime eller installere egne apper. Alle iPader er også utstyrt med et nettfilter som fungerer uavhengig av hvilket nett iPadene er koblet på. Filteret sperrer for uønsket innhold og forskjellige andre kategorier av nettsider. Mer informasjon finnes på Osloskolens aktueltsider.

Powered by Labrador CMS