Thor Steinar har innført PC-forbud i timene – og elevene elsker det

– Da vi ikke fikk lov å bruke PC, trodde jeg at jeg ville glemme alt som vi gjennomgikk i timene. Men det har jeg ikke gjort, sier June Skaaheim-Grøna.

Publisert Sist oppdatert

I timene til Thor Steinar Grødal får ikke elevene bruke PC-er. 

Han underviser i historie og filosofi på Foss videregående skole i Oslo.

– Jeg opplever at elevene er mer skjerpet, og at jeg får bedre besvarelser når de ikke har PC-en oppe. Det er vanskelig for lærere å konkurrere med digitale verktøy om elevenes oppmerksomhet. Hvis det ikke er tillatt å bruke pc, er det lettere å få elevene til å følge med, sier Grødal.

For et halvt år siden presenterte det regjeringsoppnevnte Skjermbrukutvalget sin oppsummering av flere studier om bruk av digitale enheter i undervisning. 

Den viste at elever leser dårligere på skjerm og jobber mer alene på hver sin digitale enhet når de har tilgang til dem. Digitale enheter kan gjøre faget mer interessant, men kan samtidig ha negativ effekt på elevenes konsentrasjon og oppmerksomhet.

Grødal mener det er mulig å trene elevene i å ikke ha digitale hjelpemidler tilgjengelig, selv om flere elever vanligvis bruker PC-en til å notere på.

Snakker mer sammen

– Jeg ble skikkelig stresset da vi fikk beskjed om at vi ikke fikk lov å bruke PC. Jeg trodde jeg kom til å glemme alt som vi gjennomgikk i timene, men det har jeg ikke gjort, forteller avgangselev June Skaaheim-Grøna.

– Er det ingen som noterer med penn og papir?

– Noen, men det er ikke vanlig. PowerPoint som læreren viser i klassen, legges ut på skolens plattform.

Fire av elevene som har hatt programfaget Historie og filosofi i ett eller to år, har satt seg ned for å fortelle om hvordan de har opplevd det å måtte legge bort PC-en i Grødals timer. Thor Thalberg mener at han er mer til stede i disse timene.

– Det er faktisk veldig fint å ha timer der en ikke har digitale hjelpemidler. Vi har en del oppgaver der vi går sammen to og to og diskuterer. Vi snakker mer sammen og er mer sosiale, sier Thalberg.

Thor Thalberg, June Skaaheim-Grøna og Nelli Bjørneboe liker at de diskuterer mer i timene til Thor Steinar.

Men PC-forbud hadde ikke fungert i alle timer, mener Nelli Bjørneboe.

Greit å si noe feil

– Det kommer veldig an på læreren om det fungerer å legge bort digitale hjelpemidler, men i disse timene har det vært veldig bra. Jeg tror også fagets innhold egner seg godt. I filosofi er det jo fint å kunne diskutere muntlig, sier Bjørneboe.

– Her må en tørre å snakke, og det er helt greit å si noe feil. Jeg gruet meg litt i starten, men ble fort trygg og synes disse timene har vært lærerike, sier Johs Ree Giæver.

Elevene ønsker at det skal bli mindre skjerm i skolen, men ikke at den kuttes ut helt.

– Hva tenker dere om bruk av kunstig intelligens i skoleoppgaver?

– Jeg synes ikke KI lager gode nok reflekterende tekster, sier Johs.

– Det er ganske mange av dem jeg kjenner som holder seg for gode til å bruke KI som hjelpemiddel. Jeg tror også at lærerne ville ha skjønt at teksten var laget av KI, sier June.

Trene på å legge bort PC

Lærer Grødal ser at det er mulig å trene elevene til å legge bort PC-ene.

– Det er så mye å vinne. Uten PC får elevene med seg mer av det som skjer i klasserommet, og det blir derfor bedre kvalitet på læringen. For meg virker det som elevene blir mer engasjerte og motiverte når oppmerksomheten får ro og kontinuitet, uten den konstante fristelsen for multitasking på skjermen, sier Grødal.

Den dagen vi er inne i klassen hans, er det siste undervisningstime for samlet klasse før eksamensperioden. Han kjører en quiz med elevene som forsøker å finne svarene som de skal ha lært i løpet av året. Her er det mange hender i været, og forslagene til svar er til tider kreative, men mange vet også å svare på intrikate spørsmål.

– Bør en kutte ut PC på eksamen også?

– Det vil være praktisk meget vanskelig. En kan stenge internett og sikre at de ikke bruker KI eller andre kilder som ikke er tillatt. Hvis elevene får bruke egen PC, som for eksempel i Akershus og Trøndelag, er dette mye vanskeligere, og fusk desto lettere. Det er ifølge IT-avdelingen vår en offentlig hemmelighet at fuskemulighetene på offentlig skriftlig eksamen dessverre varierer sterkt fra fylke til fylke.

– Er det en idé å gjennomføre muntlige prøver for å sikre at de ikke har tilgang til hjelpemidler som ikke er tillatt?

– Det er meget tidkrevende å skulle spørre ut så mange elever, så det vil være kjempevanskelig. Og det er mulig å gjennomføre skriftlige prøver uten internett eller tilgang til noen digitale hjelpemidler, sier Grødal.

– IT-avdelingen på Foss har hjulpet meg med dette via egne eksamensbrukere, og det har fungert meget bra. Dette er blitt ekstra relevant nå etter ChatGPT. Mitt generelle inntrykk er at utdanningsetater og skoleeiere har vært både naive og uinteresserte når det gjelder hvordan elev-skjermene faktisk fungerer i et klasserom.

Men nå er det ting på gang, mener Grødal. 

– Med den nye kunnskapsministeren, Kari Nessa Nordtun, er dette heldigvis i ferd med å snu. Det er på høy tid.

© Utdanningsnytt

Powered by Labrador CMS