– Vi opplever oss ikke tvunget til å bruke iPad

Debatt: – Ingen lærere bruker iPad som eneste verktøy eller metode. Det brukes også blyant og papir, og ofte ligger iPaden i sekken.

Publisert

*) Dette innlegget ble først publisert på Klassekampen.no 9. mars. 

Digitaliseringen av skolen vekker bekymring hos foreldre, politikere og enkelte lærere. Vi kan berolige dere alle med at vi er flere lærere på Trosterud skole som ikke opplever oss tvunget til å bruke iPad, og som ønsker å komme med en motstemme til artikkelen «Tvinger lærerne til å bruke iPad» som stod på trykk torsdag 7. mars. 

Snarere tvert imot opplever vi metodefrihet og rom for å være uenige. Digitale ferdigheter er likevel definert som en grunnleggende ferdighet i overordna del av læreplanen. Grunnleggende og overordnet. Ikke frivillig. Alle elever har rett til grunnleggende opplæring, så å velge digitale ferdigheter helt bort er ikke lov.

I vårt profesjonsfelleskap på Trosterud Skole har vi valgt å satse på digital læringsteknologi. Vi har 1:1-dekning av iPad etter plan fra utdanningsetaten i Oslo. Vi ser på iPaden som et nyttig verktøy som kan støtte læring i mange situasjoner. Vi har også et kritisk blikk på bruk og omfang. Ingen lærere bruker iPad som eneste verktøy eller metode. Det brukes også blyant og papir, og ofte ligger iPaden i sekken. 

Metodene for bruk av digital læringsstøtte utvikles i felleskap, gjennom at alle skal bidra med uttesting av hypoteser fra StøDig-prosjektet. Hypotesene krever ett undervisningsopplegg i én time, og det er lærerne selv som planlegger sine egne økter. Dette arbeidet er vi stolte av. Vi er også stolte av biblioteket vårt, og satsinga på lesing og leselyst. Felles for disse satsingene er at de er forankra i skolens strategiske plan, et styringsdokument utarbeida med medvirkning fra lærerne på alle trinnene på skolen.

Læreplanen sier at digitale ferdigheter er overordna og grunnleggende i alle fag. I vår strategiske plan har vi valgt å satse på læringsteknologi. Vi ønsker å bruke læringsteknologi på en god og gjennomtenkt måte. Da trengs alle stemmer i utviklingsarbeidet, slik at vi sammen kan finne veien. Metodefriheten utøves innenfor rammene gitt av læreplanen. For å kunne utøve den metodefriheten må vi også være gode i alle metodene – både analoge og digitale.

 Lærere ved Trosterud skole: Hedda Eia Vestad, Silje Nordskog, Saleha Ayoubi, Carina Svendsen, Kjartan Løvoll, Arnhild Bersås, Benthe Bessesen, Esra Simsek, Karine Aambø, Andreas Hägg Bratsberg, Kaziwa Kandili, Kristin Henriette Gundersen, Line Ødegård, Mirela Nikoli, Rena Jørgensen, Gunnhild Aasprang, Shahana J. Hafeez, Tone Hopstad, Vibeke Riise, Øznur Karatas.

Powered by Labrador CMS