Lærerstudenter i praksis forbereder og gjennomfører digital undervisning

Det er uklarhet i hvordan praksis skal avvikles for lærerstudentene, men flere av dem har digital undervisning for elever. Nyttig læring, mener Pedagogstudentenes leder.

Publisert Sist oppdatert

– Mange må vente på svar om hva som skjer fra utdanningsinstitusjonene, men vi vet også at det er flere som har mulighet til å ta praksis digitalt, sier leder for Pedagogstudentene, Frank Aleksander Bræin.

Vanligvis ville lærerstudentene laget undervisningsopplegg og prøvd ut disse i fullsatte klasserom.

Frank Bræin, leder for Pedagogstudentene.
Frank Bræin, leder for Pedagogstudentene.

Nå er situasjonen en ganske annen, men Bræin er likevel optimistisk tross alt.

Unik situasjon

– Vi er glade for at studentene har mulighet til å gjennomføre en litt annen praksis. Det er ikke optimalt, men det er krevende tider og det har vi forståelse for.

Han tror denne tiden kan være lærerik for lærerstudentene.

– Nå er vi i kjernen av det lærerne skal kunne. Å møte elever og foresatte i en sånn situasjon, er verdifullt, sier han.

Det er derimot uvisst hva som skjer med praksis for dem som ikke får følge digital undervisning, kan Bræin fortelle.

Viktig å finne løsninger

– Det viktigste for oss nå er at studentene får mulighet til å følge studieløpet sitt videre, og at progresjonen ikke stopper opp. Jeg opplever, i dialog med utdanningssektoren, at de gjør det de kan for å finne løsninger.

Ifølge Pedagogstudentlederen kommer det en ny forskrift fra Kunnskapsdepartementet som vil gi mer fleksibilitet for lærerstudentene i praksis.

– Den innebærer at det vil være rom for fleksibilitet når det kommer til et absolutt krav om antall praksisdager, og innretningen på praksisstudiet. Det ser vi er nødvendig, sier han.