«Det har jeg aldri prøvd før, så det klarer jeg helt sikkert!»

Seks forslag til hvordan du kommer i gang med KI i klassen

Debatt: «Det har jeg aldri prøvd før, så det klarer jeg helt sikkert!»

Publisert

Vi kjenner alle til den tøffe Pippi Langstrømpe som gir seg ut på nye eventyr og virker lite engstelig for det ukjente. I Astrid Lindgren-boken «Pippi går om bord» blir Pippi spurt om hun kan spille klaver: «Hvordan skal jeg kunne vite det, når jeg aldri har prøvd?», svarer hun.

Pippis tilnærming til det som er nytt, er noe vi alle kan ta med oss inn i skolen, ikke minst knyttet til diskusjonen rundt kunstig intelligens (KI) og ChatGPT. Kunstig intelligens har i løpet av det siste året åpnet opp for nye muligheter for elever og lærere samtidig som den bringer med seg interessante utfordringer. Det kan videre virke overveldende på lærere når stadig flere norske kommuner nå åpner for bruk av personvernsikker ChatGPT samt at det utvikles egne retningslinjer for hvordan generativ KI bør brukes av ansatte og elever i skolen. Man kan i den sammenheng spørre seg om det er klokt av oss å bruke KI til pedagogiske formål når mye av denne teknologien ennå ikke er kjent?

Opplæringsloven (§ 1-3) er tydelig på at skolen skal bidra til å åpne dører mot verden og fremtiden for elevene. Vi må i denne sammenheng alle innse at KI er kommet for å bli en del av samfunnet vårt. Spørsmålet blir da hvordan KI kan brukes til å forbedre elevens læring i fagene, samtidig som vi lærer elevene å forstå og forholde seg kildekritisk og kreativt til denne teknologien. 

Det kan tenkes at morgendagens voksne som ikke evner å ta KI i bruk på en hensiktsmessig måte, vil risikere å gå glipp av attraktive jobbmuligheter. I lys av at skolen ikke bare skal utdanne, men også danne, kan vi videre spørre oss om KI kan sees på som en viktig innfallsport i å utvikle elevers integritet med tanke på å fremme dyder som ærlighet og rettferdighet på en sterkere måte enn før? 

Hvordan skal vi kunne lære elevene å forvalte disse dydene på en klok måte i møte med KI? Vi vet at KI gjør det enda lettere for oss mennesker både å lære seg å jukse og å bli lurt. Med KI-verktøy kan omtrent hvem som helst få hva som helst til å se både troverdig og ekte ut. Kan det derfor tenkes at vi må bygge en form for indre styrke hos barn og ungdom som gjør det lettere for dem å kunne navigere i en verden hvor man på få sekunder kan skape ethvert selvønsket bilde, dikt, tale, nyhet, historie, film eller musikkstykke som ingen har sett eller hørt før? 

Barn trenger lærere som kan gi dem kompetanse i det vil si å gjøre seg bruk av kunstig intelligens på en ærlig og god måte. Her er forslag til seks startpunkter til hvordan en som lærer kan komme litt i gang med KI i klassen:

  1. Snakk med elevene om hva KI er, om hvordan den kan være en «maskinell læringshjelper» men også at denne teknologien bringer med seg ulike utfordringer. Forklar for elevene at ChatGPT ikke er Google. Tips: Ta en kikk på ulike undervisningsopplegg på nettet om KI og kildebevissthet, f.eks. nettstedet tenk.faktisk.no Her man også laste ned gratisplakaten «Avslør KI-genererte bilder og videoer» som er et godt utgangspunkt for samtaler i klassen.
  2. La elevene prøve seg på å opprette dialog med en personvernsikker ChatGPT. Tips: Hvis en elev skal skrive en tekst om Pippi Langstrømpe, kan generative språkmodeller som ChatGPT brukes til å føre en tenkt dialog mellom eleven og Pippi. Lurer eleven på hva Langstrømpe muligens foretrekker å spise til middag, kan man få til svar at hun foretrekker å spise pannekaker med sjokoladesaus. La deretter eleven skrive teksten videre på selvstendig vis. I samfunnsfagstimene kan elevene for eksempel få i oppdrag å chatte med historiske personligheter som Robin Hood, Winston Churchill, Julius Cæsar, Martin Luther m. fl.
  3. Ta i bruk sokratiske samtaler i undervisningen. Arbeid med filosofi utvikler kritisk sans og gode arbeidsmåter. La elevene stille åpne spørsmål de selv er interessert i å finne svaret på om KI. Tips! Boka «Samtaler i klasserommet» av Beate Børresen kan være til god hjelp her. La gjerne elevene også øve på argumentasjonsteknikk ved å utnytte KIs evne til å gå i dialog med elevene.
  4. Lær elevene «å prompte». En prompt (ledetråd, samtalestarter) er det som vi skriver inn for å få svar fra KI. Vis og la elevene få erfare at det kan være utfordrende å lage prompts som gir en svaret på det en ønsker. Tips! Utnytt dette handlingsrommet til å lære elevene verdien av å stille gode spørsmål, og skal man få til dette trenger man å kjenne fagstoff på forhånd. Det er slik at dess bedre prompt vi gir maskinen, dess bedre svar får vi igjen.
  5. Gi elevene undersøkende, åpne og reflekterende oppgaver i møtet med KI hvor de også bør lære seg å skrive en logg hvor de redegjør for deres bruk av Chatbots som ChatGPT, Copilot, Google Bard m. fl. Ved å skrive logg lærer elevene at de må dokumentere hva de har arbeidet med og hvilke KI-verktøy de har brukt samt at de får reflektere over hva de har lært. Tips! Når elever skriver det de har gjort, er det lurt å reflektere sammen med dem i etterkant: -Hva var det du gjorde? Hvilken strategi brukte du? Kan du bevise at svaret fra KI er riktig?
  6. Diskuter bruk av KI i profesjonsfellesskapet på den enkelte skole i lys av LK20s overordnet del som uttrykker at «lærere som i fellesskap reflekterer over og vurderer planlegging og gjennomføring av undervisningen, utvikler en rikere forståelse av god pedagogisk praksis». Tips! Rydd tid til mye felles refleksjon og erfaringsdeling om KI på pedagogisk utviklingstid fremover. Her kan man også benytte seg av støttemateriellet «Kompetansepakke om kunstig intelligens i skolen» fra Udir samt snuse litt videre på hvordan KI i nærmeste fremtid kan bli til god hjelp for læreren i å vurdere store mengder elevtekster og å gi effektive tilbakemeldinger til elever underveis i læringsprosessen.

For å si som Pippi – bare hopp ut i det! Brukes KI på en klok, trygg og forhåndstenkt måte av lærere, har vi med en teknologi å gjøre som kan gjøre elevene mer engasjert og inspirert til å lære. Flere norske skoler er allerede blitt pionerer på kunstig intelligens, og utviklingen går i en rasende fart. KI-teknologi er kommet for å bli. 

Powered by Labrador CMS