eksamen
prøve
test
klasserom
videregående
undervisning

Mener skoler må endre hvordan prøver og eksamener gjennomføres etter ChatGPT

En dansk ekspertgruppe anbefaler at det må utvikles nye prøveformer uten hjelpemidler i skolen etter at skriveroboter som ChatGPT ble gjort tilgjengelig.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer fram i anbefalingene fra en ekspertgruppe nå i desember. Utdanningsminister Mattias Tesfaye er enig i at digitale verktøy vil endre eksamensformene, melder det danske nyhetsbyrået Ritzau.

«Skolenes prøver skal etter hvert utvikles og endres i takt med at digitale verktøy som kunstig intelligens beveger seg inn i klasserommet og blir brukt under prøver på skoler og institusjoner». Dette er overskriften på en av en rekke midlertidige anbefalinger fra ekspertgruppen om chatroboten ChatGPT og andre digitale hjelpemidler, som barne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) har satt i gang.

ChatGPT er i stand til å produsere en skoleoppgave på få sekunder, og elever kan jukse seg gjennom eksamener med den digitale hjelperen. Derfor peker de midlertidige anbefalingene på at det må utvikles nye prøveformer uten hjelpemidler.

Mattias Tesfaye vil imidlertid ikke ta stilling til om prøveformene skal endres. I stedet vil han avventer de endelige anbefalingene som forventes å foreligge i mars 2024.

– Men jeg er enig med ekspertgruppen i at på lengre sikt vil dette få konsekvenser for måten vi gjennomfører eksamener på, fordi man må kunne stole på eksamenene, og kunstig intelligens er i rask utvikling, sier han.

Selv om elever kan søke informasjon på Google og Wikipedia samt konsultere ChatGPT, understreker ministeren at det er avgjørende at skoleelever lærer grunnleggende ferdigheter. Eksamener vurderes som kriterier for videre utdanning, og ministeren poengterer behovet for et pålitelig eksamenssystem.

Ekspertgruppen anbefaler utvikling av prøveformer, inkludert tester som involverer kunstig intelligens og tester uten hjelpemidler.

Tesfaye påpeker at implementeringen av nye prøveformer vil påvirke undervisningens tilrettelegging. Han tror reelle endringer vil skje tidligst våren 2025 og oppfordrer utdanningsinstitusjoner til å diskutere kunstig intelligens med elevene.

Her er anbefalingene

  • Skoler og institusjoner gjennomgår sin praksis for sikker gjennomføring av eksamener og tilsyn, blant annet ved å implementere lokale overvåkningsverktøy for skriftlige prøver.
  • Utdanningsdepartementet undersøker muligheten for å fastsette veiledende systemkrav for lokalt brukte IT-overvåkningsverktøy som kan beskytte mot juks og sikre en nasjonal standard for eksamensgjennomføring.
  • Utdanningsdepartementet prioriterer allerede avsatte midler for forsøk og utvikling for å undersøke muligheten for å gjennomføre prøver i beskyttede digitale miljøer, der kunstig intelligens og digitale hjelpemidler ikke kan brukes.
  • Skoler og institusjoner fokuserer på lærernes kunnskap om digital teknologi, for eksempel gjennom presentasjoner om emnet.
  • Skoler og institusjoner integrerer kunnskap om kunstig intelligens og digitale hjelpemidler i undervisningen og i felles arrangementer med elevene. Denne dialogen skal styrke forholdet mellom elev og lærer, tydeliggjøre disse nye arbeidsmetodenes bidrag til faglig kompetanse og motvirke juks under prøver.

Les hele anbefalingen her 

Powered by Labrador CMS