Ill.foto: Mostphotos

Slik kan ChatGPT brukes ved lese- og skrivevansker

Innspill: Kunstig intelligens (AI) har gjort store fremskritt i det siste. Det digitale samtaleverktøyet ChatGPT kan revolusjonere måten vi støtter personer med lese- og skrivevansker på.

Publisert Sist oppdatert

ChatGPT er et digitalt samtaleverktøy med kunstig intelligens. Det omtales overalt i media, og har ført til mange diskusjoner. ChatGPT fungerer som en hjelpsom robot som søker informasjon, lager tekster og mye mer. Noen skoler og bedrifter har forbudt bruk av ChatGPT, mens andre oppmuntrer elever og ansatte til å prøve den.

Vi setter søkelys på hvordan ChatGPT kan være et nyttig verktøy for personer med lese- og skrivevansker og for dem som utreder lese- og skrivevansker. Vi drøfter ikke her viktige samfunnsmessige spørsmål om bruken av ChatGPT og AI generelt. Vi antar også at den enkelte leser avklarer med sin arbeidsgiver hva som er retningslinjene for bruk av ChatGPT.

Det som gjør ChatGPT unik i forhold til andre digitale samtaleverktøy er dens evne til å tilpasse seg brukerens språk og tone, noe som gjør den til et nyttig verktøy for blant annet personer med dysleksi og andre lese- og skrivevansker, som kan ha problemer med å uttrykke seg skriftlig.

Hvilke fordeler kan ChatGPT ha for personer med lese- og skrivevansker?

Stave- og grammatikkontroll: ChatGPT tilbyr automatisk stave- og grammatikkontroll, noe som kan være en uvurderlig hjelp for personer med lese- og skrivevansker. Man kan legge inn tekst som man ønsker å bearbeide, og ChatGPT kan deretter gå gjennom teksten og rette både grammatikk- og staverelaterte feil. ChatGPT kan ikke bare rette stavefeil i tekster, men også enkelt forklare årsaken til feilene. Verktøyet kan dessuten tolke feilstavede ord og setninger når de brukes for å stille spørsmål.

Lesestrategier: ChatGPT kan gi forslag til lesestrategier og teknikker for å forbedre leseforståelsen hos personer med lese- og skrivevansker ved å foreslå for eksempel bildestøtte eller andre lesestrategier. I tillegg kan ChatGPT forenkle og forklare tekster som limes inn i verktøyet.

Selvtillit: ChatGPT kan hjelpe elever ved å tilby støtte og positiv tilbakemelding, noe som kan bidra til å øke deres selvtillit og motivasjon.

Veileder: ChatGPT kan fungere som en "veileder" ved å gi brukeren tilbakemeldinger og veiledning i sanntid, noe som kan bidra til å forbedre læringsprosessen og øke forståelsen for emnet.

Tekst-til-tale: ChatGPT er kompatibel med valgfri tekst-til-tale-konverterer (tale-syntese), noe som betyr at personer med lese- og skrivevansker enkelt kan lytte til innholdet i stedet for å lese det.

Tale-til-tekst: ChatGPT kan brukes sammen med en tale-til-tekst-konverterer, noe som betyr at personer med lese- og skrivevansker kan uttrykke sine tanker og ideer ved å diktere inn tekstene sine.

Et eksempel på hvordan ChatGPT retter opp en elevs tekst:

Kan ChatGPT også være nyttig for deg som utreder lese- og skrivevansker

Vi har testet produktet for å se om det kan fungere som en støtte ved vurderingen av lese- og skrivevansker ved å gi den informasjon om testresultater fra en vurderingsrapport i Logos. Som dere kan se på bildet nedenfor, svarer ChatGPT på spørsmålet på følgende måte:

Den gir noen forklaringer, klargjøringer og til og med forslag til tiltak basert på resultatene. Når vi har gitt den informasjon om andre testresultat, har den noen ganger trukket sammenhenger mellom percentiler og gjennomsnitt som ikke er helt korrekte. Så det er viktig å være årvåken med tolkningene den gjør.

Vi testet også ChatGPT for å få støtte i å skrive en velbegrunnet og solid bakgrunn til våre vurderingsrapporter, og da svarer den på følgende måte som dere kan se på bildet på neste side:

Det er viktig å huske at selv om ChatGPT kan tilby verdifull støtte, bør man alltid kritisk vurdere og stille spørsmål ved svarene den gir, og ikke stole utelukkende på den for tolkninger og analyser. Som alltid er det viktig å være kildekritisk og selv granske informasjonen for å sikre dens pålitelighet.

Potensielle ulemper

Ufullstendig forståelse av sammenheng: Selv om ChatGPT har høy kunstig intelligens, kan den noen ganger misforstå sammenhengen i en tekst og gi feilaktige eller upassende svar. Det er viktig å alltid dobbeltsjekke informasjonen som frembringes av ChatGPT.

Avhengighet av teknologi: Det er en risiko for at elever blir for avhengige av teknologien og dermed ikke utvikler egne strategier og ferdigheter i lesing og skriving. Det er viktig å bruke ChatGPT som et støtteverktøy, parallelt med at eleven får hjelp til å utvikle gode lese- og skrivestrategier.

Som pedagog eller logoped kan du bruke ChatGPT på flere måter for å lette arbeidet ditt.

Pedagoger

For pedagoger kan ChatGPT fungere som en inspirasjonskilde for å frembringe ideer og lage inspirerende tekster, for eksempel diskusjonsemner, skriveoppgaver, prosjekter eller quizer. Den kan hjelpe deg med å forberede undervisningsplaner og materiale ved å tilby forslag til aktiviteter, diskusjonsspørsmål og ressurser relatert til ditt fagområde. Den kan også brukes til å gi elevene tilbakemelding på arbeidet deres.

ChatGPT kan hjelpe med å identifisere grammatiske feil, struktureringsproblemer og gi forslag til forbedringer i elevenes oppgaver. Vær imidlertid oppmerksom på at ChatGPT ikke er perfekt, og at du som pedagog bør vurdere og bedømme dens forslag. For elever som trenger spesiell støtte, kan den også brukes til å frembringe tilpassede lesestrategier eller tilby ytterligere forklaringer på vanskelige konsepter. Som pedagog kan du bruke ChatGPT for å få tips undervisningsmetoder, vurderingsteknikker, klasseromsledelse og mye mer.

Logopeder

Logopeder kan bruke ChatGPT til raskt å søke etter informasjon og ressurser relatert til ulike kommunikasjonsvansker og tiltak. Hvis du jobber med pasienter som snakker forskjellige språk, kan AI-teknologien hjelpe med å oversette materiale, termer og instruksjoner, slik at pasienter og pårørende kan forstå og følge tiltak/behandlinger bedre. ChatGPT kan også bidra til å lage skreddersydde øvelser, eksempler og aktiviteter som logopeden kan bruke i sin behandling/sine tiltak, basert på pasientens spesifikke behov og mål. Verktøyet kan tilby tekster på ulike vanskelighetsgrader, stille spørsmål for å teste leseforståelsen og gi tilbakemelding på svarene deres.

Til slutt kan den også hjelpe logopeder med å organisere og strukturere sine behandlinger, lage behandlingsplaner og oppsummere behandlingsfremgang.

Oppsummert

ChatGPT er et støttende verktøy for personer med lese- og skrivevansker og kan fungere som et supplement i arbeidet for pedagoger og logopeder. Det er viktig å være oppmerksom på mulige begrensninger og samtidig som man utnytter dens potensial for å forbedre kommunikasjon og læring på nye måter. Ved å kombinere AI-teknologiens fordeler med menneskelig ekspertise og innsikt kan vi maksimere de positive effektene og minimere eventuelle negative konsekvenser.


Interessante artikler:

Powered by Labrador CMS