Studie blant ledere i skoler og barnehager: Er kun ledere på papiret

I en ny studie svarer over en tredjedel av barnehage- og skoleledere i Kristiansand at de kun er ledere på papiret. – Alarmerende, men ikke overraskende, mener Skolelederforbundet.

Publisert

I kartleggingen som er gjort av Senter for anvendt kommunalforskning (SAKOM) ved Universitetet i Agder (UiA), svarer 36 prosent av lederne i skoler og barnehager i Kristiansand at de har lite makt og myndighet til å ta avgjørelser. De oppgir også at de heller ikke blir bedt om å rapportere på resultater.

– Om to personer har lik stilling, men oppfatter at de har ulik beslutningsmyndighet, så fungerer ikke ting effektivt. Med dagens kommuneøkonomi er det ingen som har råd til å miste kapasitet blant personalet sitt på denne måten, sier forsker Linda Hye ved UiA i en pressemelding.

Hun leder forskningsprosjektet En handlingskraftig oppvekstsektor. Det er et treårig samarbeid mellom Kristiansand kommune og SAKOM. OsloMet og Universitetet i Stavanger deltar også i prosjektet.

– Det er ganske oppsiktsvekkende at det er så mange ledere som bare sitter stille i båten og ser på mens ting går den ene og andre veien. Om du ikke har handlekraftige ledere som utnytter handlingsrommet sitt, får du ikke ut potensialet i organisasjonen, sier UiA-professor Morten Øgård som også deltar i prosjektet.

– Lite handlingsrom

Skolelederforbundet har sett på resultatene forskerne fra UiA har lagt frem.

Stig Johannessen, leder i Skolelederforbundet.

– Dette er alarmerende funn, men ikke overraskende. Det er noe vi har sett i hele landet, ikke bare i Kristiansand, og det henger sammen med graden av tillit lederne får fra skole- og barnehageeierne gjennom delegering. Våre undersøkelser viser at mange opplever at de har for lite handlingsrom, og at de, i den grad de har det, ofte ikke får benyttet handlingsrommet som følge av prioriteringer knyttet til økonomiske og personalmessige ressurser, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Han mener mangel på gode lederkulturer fører til at ledere slutter og at det er krevende å rekruttere nye.

– Gode ledere trenger en gode skole- og barnehageeiere som bygger profesjonelle lederfellesskap, der tillit er nøkkelen til å håndtere komplekse arbeidsfelt. Internasjonale og nasjonale studier viser at skoleeiere som legger til rette for profesjonell utvikling av sine ledere gjennom gjensidige tillitsrelasjoner, skaper sporbare, positive resultater på den enkelte skole og barnehage, sier Johannessen.

Les også: Rektorflukt i Bærum – nå lover kommunen å ta grep

– Kan ikke skape sitt eget handlingsrom

Utfordringen, ifølge forskerne, er at det kan bli for mye oppmerksomhet på kompetansen til den enkelte lederen. Det er nemlig organisasjonen rundt som legger rammene for at de kan være gode ledere.

– Heller enn å snakke om hva som er god ledelse, må vi snakke om forutsetningene og vilkårene som må være på plass for at ledere kan lykkes. Det finnes nasjonale utdanninger for rektorer og barnehagestyrere, og det legges opp til mentorordninger og ledercoaching. Men om ikke lederne opplever at de har handlekraft i stillingen sin, nytter det ikke med slike tiltak, sier forsker Linda Hye.

– Ledere i skoler og barnehager kan ikke skape sitt eget handlingsrom. Dette er noe topplederne i kommunene må forplikte seg til å arbeide med, sier hun.

Powered by Labrador CMS