Siv Herikstad, skolesjef i Bærum kommune.

Rektorflukt i Bærum – nå lover kommunen å ta grep

Kommuneledelsen lover å kutte i rektorenes oppgaver.

Publisert

Det skriver Budstikka.

I Bærum slutter nå tre av rektorene, alle med samme avskjedsbeskjed: Det er for tøft å være rektor i kommunen. En av dem, Marte Strøm-Gundersen, som er rektor ved Høvik verk skole, legger ikke skjul på at hun mener arbeidsoppgavene er blitt for mange, og at hun slutter fordi hun ikke orker å stå i krysspresset lenger.

– Regnestykket går ikke opp. For mange av samfunnets utfordringer blir lagt til skolen, sier hun og får støtte fra Utdanningsforbundets leder i kommune, Bjørn Sigurd Hjetland.

– Jeg har snakket med flere som uttrykker at enten må situasjonen nå bedre seg, eller så må de finne på noe annet å gjøre, sier han.

Skolesjef i Bærum, Siv Herikstad, informerte denne uken politikerne i oppvekstutvalget om situasjonen. Der fortalte hun også at de nå vil kutte i rektorenes arbeidsoppgaver.

– Det gjør vi ved å se på volumet av arbeidsoppgaver som ligger hos rektor. Det er mye man mener skal puttes inn i skolen nå. Vi må ha en revurdering, se dette i fugleperspektiv og finne tilbake til kjerneoppgavene våre. Når vi er ferdig med å se på oppgavene, så skal ressursene stå i stil, lover Herikstad.

Rektormangel i hele landet

Tidligere i år skrev Utdanningsnytt om Løten kommune, som også opplever vanskeligheter med å rekruttere og beholde skoleledere. Ved Lund skole har de hatt ti rektorer siden 2005. Mange andre kommuner og skoler står i liknende situasjoner.

Leder i Skolelederforbundet, Stig Johannessen, sa til Utdanningsnytt den gangen at det haster med å gjøre rektorjobben mer attraktiv.

– Det overordna bildet er at vi har en situasjon der det blir stadig vanskeligere å skaffe folk til rektorstillingene. Mange steder finnes det knapt søkere, sier han.

Les også: Stort arbeidspress gir rektorflukt og magre søkerlister til skolelederstillinger

I en undersøkelse forbundet gjorde i fjor kom det frem at bare 32 prosent av mellomlederne kunne tenke seg å søke en rektorstilling i fremtiden. Når de blir spurt om hvorfor ikke rektorjobben frister, går noen svar igjen: arbeidsmengden, ansvarsbelastningen og krysspresset.

Det bekymrer Stig Johannessen.

– Vi har sett denne utviklingen over lang tid. Ressursene til skoleledelse vokser ikke i takt med forventningene samfunnet har til skolen og rektors ansvar. Arbeidsmengden øker. Rektorene skal svare til skoleeier, til foresatte og til elevene. De har et utvidet ansvar for økonomi, ressursbruk, rapportering og personalledelse og skal drive faglig pedagogisk utvikling av skolen. Når de i tillegg noen steder må skifte lyspærer og purre på måkebilen, sier det seg selv at tiden ikke strekker til, sier han.

Powered by Labrador CMS