Prøysens religiøse sider

Publisert Sist oppdatert

I milla seg og himlen
Av Nils-Petter Enstad
90 sider
Hovde forlag

Barn og klassekamp er to kjente elementer i Alf Prøysens forfatterskap. I boka ”I milla seg og himlen” har frilansskribent Nils-Petter Enstad sett nærmere på de kristne innslagene i forfatterskapet. Enstad har selv sin bakgrunn fra miljøet i Frelsesarmeen. I området på østsiden av Mjøsa, der Prøysen vokste opp, var Frelsesarmeen et kjent og kjært innslag i miljøet. Enstad mener det var stor likhet mellom den kristendommen ’armeen stod for og det sosiale opprøret som Prøysen var en del av. Han var riktignok ikke selv noen flittig kirkegjenger.

Ove Røsbak, som har skrevet en biograf om Prøysen, mener at det var den lyse kristendommen Prøysen var glad i. Frelsesarmeen og barnetrua var to sider av samme sak. Prøysen har selv sagt at det var to av hans sanger som han ønsket skulle leve etter hans død: ”Julekveldsvisa” og ”Du ska få en dag i mårå”.

Prøysen er aktuell å lese og å synge i skolen. Kanskje kan Enstads bok hjelpe lærere å se sider ved Prøysens forfatterskap de ikke før hadde tenkt på. 

Powered by Labrador CMS