Hovedverneombud Jenny Rømo er bekymret for arbeidsforholdene til de ansatte i skoler og barnehager i Bergen.

Over 1500 voldshendelser i Bergensskolen hittil i år – vurderer skolestenging

– Det er kanskje på tide at vi stenger skoler der det er mye vold, sier Jenny Rømo, hovedverneombud i Bergen.

Publisert Sist oppdatert

Etter det Utdanning har oversikt over, har aldri en skole i Norge blitt stengt på grunn av voldshendelser.

Per 1. september i år hadde byrådsavdelingen i Bergen fått inn 1796 meldinger om vold og trusler ved skoler i Bergen. 1511 av disse var voldshendelser.

I hele 2021 kom det inn i alt 2239 meldinger om vold og trusler i Bergen.

Hovedverneombudet i Bergen går ikke inn på enkelthendelser, men sier at de får mange meldinger om vold og trusler mot lærere.

– I fjor var det helt krise ved en skole, og da varslet vi at vi vurderte stenging. Da er jo også statsforvalter, bedriftshelsetjenesten og miljørettet helsevern inne i bildet. Som hovedverneombud kan vi stenge når vi mener at arbeidsplassen er til farlig for liv og helse.

De yngste er mest voldelige

Ofte er det enkeltelever som utsetter lærere for vold og trusler. Andelen hendelser er størst blant de yngste elevene.

– Det handler ikke om at vi ikke vil ha disse elevene inn i skolen, men arbeidsgiver må sørge for at vi får utlevert de rette verktøyene i møte med dem. Og, vi må kunne snakke om at skole ikke alltid er det riktige for alle elevene hele tiden. Kanskje de trenger noe annet en periode, sier Rømo.

Verneombudene skal påse og medvirke til at arbeidstakerne har et godt arbeidsmiljø. Formuleringen kan forstås som at vi står ansvarlig, men det er det arbeidsgiver som er.

– Tenk deg at du har vært utsatt for en voldshendelse fra en elev, det er ikke første gangen og det kan skje igjen. Neste dag skal du inn i det klasserommet igjen, og neste dag og neste dag. Det kan være en voldsom belastning på den det gjelder. Folk blir syke av å stå i sånne situasjoner og kommer kanskje aldri tilbake i jobb igjen, sier Rømo.

Drept på jobb

I Bergen stengte hovedverneombudet et barnevernskontor på grunn av vold og trusler mot de som jobbet der. Det var lokalene som ikke var sikre nok.

– Arbeidstilsynet kom inn og omgjorde vedtaket om stengning. Men deretter overprøvde Arbeidsdirektoratet dette, og ga verneombudet medhold i stengningen. Så kanskje vi skulle prøve å stenge ned en skole der det er vold for å synliggjøre hvor helseskadelig det kan være for ansatte å gå i vold og trusler. Det vil også synliggjøre at lovverket kanskje ikke er bra nok. Jeg har også friskt i minne at vi hadde et drap på en ansatt ved Nav i fjor, sier hovedverneombud Jenny Rømo.

– Det utenkelige kan faktisk skje. Det må ligge til grunn i enhver risikovurdering.

Les også: Vold i skolen: – Elevenes handlinger må få konsekvenser

Ikke alltid trygt på jobb

For fem år siden gikk rektor ved Stovner videregående skole i Oslo ut og sa at han på grunn av vold, trusler og uro ikke lenger kunne tilby ansatte og elever et trygt og godt arbeidsmiljø. Da hadde det vært gjentatte hendelser, blant annet en slåsskamp mellom to elever som utartet før politiet kom til stedet med tre patruljer. En elev på byggfag ble truet av en annen elev med øks og brekkjern. Stovner videregående skole ble ikke stengt.

Marianne Melby er hovedverneombud ved Utdanningsetaten i Oslo. Hun og hennes kollegaer har ansvaret for alle skoler, fra barneskoler til fagskoler og videregående skoler.

– Har dere stengt skoler på grunn av voldshendelser?

– Nei, ikke som jeg er kjent med. Hvis ansatte blir utsatt for vold og trusler, har vi klare retningslinjer. Nærmeste leder eller rektor skal følge opp den ansatte som har vært utsatt for voldshendelser. Det har det blitt større fokus på de siste årene, sier Melby.

Hovedverneombudet i Oslo sier at det er en del hendelser med vold og trusler, men at de blir løst ved den enkelte skole med bistand fra PP-tjenesten og støttesystemene i Utdanningsetaten ved behov.

– I det offentlige er det større risiko å bli utsatt for noe fra brukere eller elever, enn det er på en industriarbeidsplass, sier hovedverneombud i Oslo Marianne Melby.

Powered by Labrador CMS