Vil ikke redusere skjermbruk i Bergen-skolen

– Det er ikke nødvendigvis den pedagogiske skjermbruken på skolen som bør begrenses, sier skolebyråden i Bergen.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer fram i et svar til MDGs Håkon Opedal. I et spørsmål til skolebyråd Linn Katrin Pilskog peker han på at skjermbruk har «endret skolehverdagen dramatisk for de yngste barna».

Det har lenge pågått en debatt rundt bruk av skjerm i skolen, som TV under elevenes spisepauser. Digital kompetanse og ferdigheter er viktig, men studier viser at jo lenger ned i klassetrinnene og jo mer grunnleggende ferdigheter som skal tilegnes, dess større er de negative virkningene av å lese på skjerm, skriver han i brevet til byråden.

Han spør Pilskog om hun vurderer tiltak som begrenser bruk av skjerm i barneskolen.

Pilskog svarer at det viktigste man kan gjøre er å gi barn og unge god kunnskap om sunn skjermbruk.

– Det samme gjelder foreldre og alle som arbeider med barn. For mye skjermbruk er ikke bra, men det er ikke nødvendigvis den pedagogiske skjermbruken på skolen som først og fremst bør begrenses. Det er likevel viktig at skolen er bevisst på at skjerm kun skal benyttes når det er mest hensiktsmessig, svarer hun.

Skjermfri opplæring

Blant ansatte i barnehage, skole og SFO handler dette om profesjonsfaglig digital kompetanse, uttaler byråden.

– En profesjonsfaglig digital kompetent lærer bruker digitale verktøy til informasjon, samarbeid og kunnskapsdeling. Det er viktig at lærerne har et bevisst forhold til når det er hensiktsmessig å bruke digitale verktøy, svarer Pilskog.

Opedal spør også byråden om hun vil se på skjermfri opplæring frem til 4. klasse av hensyn til elevenes læringsevne.

– Av hensyn til elevers læringsevne, og ikke minst for at de elevene som strever med lesing og skriving skal få en likeverdig mulighet, vil det være nødvendig å få tilgang til digital/læringsstøttende teknologi og ressurser, svarer hun.

Hun viser til opplæringsloven og sier at skolen må kunne tilby kompenserende digitale verktøy for elever som står i fare for få utfordringer med de grunnleggende ferdighetene.

– Tradisjonell læring og teknologi står ikke i motsetning til hverandre i læreplanverket, men må ses som komplementære. Jeg stoler på at lærerne i bergensskolen klarer å finne den gode balansen som gir det beste læringsutbyttet, for alle elever.

Powered by Labrador CMS