Nei til generelt mobilforbud i skolene i Bergen

Et generelt mobilforbud for alle skoler ikke er et riktig svar på utfordringen, sier Linn Katrin Pilskog, byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen.

Publisert

Uttalelsen kommer etter at Håkon Opedal (MDG) har pekt på utfordringer med mobilbruk i skolen. Han skriver i et spørsmål til byråden at det har det blitt avdekket flere urovekkende konsekvenser av økt mobilbruk i skolen.

– På Landås skole har ledelsen sendt ut bekymringsmelding til foreldre som følge av deling av nakenbilder, rasistiske meldinger og annet trakasserende innhold. De fleste tilfellene knyttes til bruk av appen Snapchat, skriver han.

Opedal peker på at flere skoler har innført mobilforbud. Mobilfrie skoler rapporterer om gode resultater og mindre nettmobbing, sier han og viser til en rekke skoler som har gjort seg gode erfaringer med å forby mobiltelefon i skoletiden: Kannik skole i Stavanger, Øyer Ungdomsskole i Gudbrandsdalen, Kjøkkelvik skole i Bergen og Giske ungdomsskole i Sandnes, for å nevne noen.

Opedal spør byråden om det er aktuelt å vurdere mobilfrie skoler i Bergen. Byråden svarer at barn og unge lever i et samfunn hvor digitale enheter er en del av hverdagen, derfor er det viktig å veilede elevene i bruk av digitale enheter, bidra til at de er reflekterte over deltakelse på digitale arenaer og tilrettelegge for utvikling av digitale ferdigheter.

– Jeg er positiv til mobilforbud i skoletiden i de tilfellene der skolene har valgt det selv, etter dialog med både lærere, foreldre og elever. Jeg mener likevel at et generelt mobilforbud for alle skoler ikke er et riktig svar på utfordringen, svarer Pilskog.

Felles reglement

Hun sier det viktigste man kan gjøre er å gi barn og unge digitale ferdigheter og digital dannelse i å bruke digitale enheter på en god måte.

– Barna vil ha tilgang til mobil utenfor skoletiden, og det er viktig å lære barna hvordan man skal bruke digitale enheter på en god og korrekt måte, samt i de rette sammenhenger, sier hun, og mener at for streng regulering «kan føre til økt eller skjult bruk, som heller kan ha en uønsket og problematisk effekt».

Opedal stiller også spørsmål om et felles mobilreglement i kommunen kan være aktuelt. Til det svarer byråden at reglementene er opp til hver skole.

Skolene har selv mulighet til å innføre mobilforbud i skoletiden, og det er flere skoler som har gjort dette. Dette gjøres etter lokale vurderinger på den enkelte skole, svarer Pilskog.

Hun mener at elevene vil få større eierskap til beslutningen dersom elevene blir involvert i beslutningen før den tas.

– Ordensreglementet slik det er i dag gir skolene anledning til å finne løsninger som passer den enkelte skole, og mener at vi ikke trenger et eget mobilreglement, svarer byråden.

Powered by Labrador CMS