Flere barnehager gjennomfører  beredskapsøvelser

Nesten alle barnehager har beredskapsplaner, men bare 58 prosent gjennomførte øvelser i fjor. Det er imidlertid flere enn året før.

Publisert

Alle skoler og barnehager i Norge er pålagt å ha en beredskapsplan for alvorlige hendelser som ulykker, brann, angrep og gisselsituasjoner. Det har også barnehagene, viser en fersk oversikt fra Utdanningsdirektoratet (Udir). 

Ifølge direktoratet har 97 prosent av alle barnehager en beredskapsplan for alvorlige hendelser som skyteepisoder, gisselsituasjoner eller naturulykker. 

Øvelser derimot, er ikke pålagt å gjennomføre. Og på tross av anbefalingene fra myndighetene er det altså mange barnehager som velger å ikke gjøre det.  Ifølge Udir gjennomførte 58 prosent av barnehagene beredskapsøvelser i løpet av 2023. Det er imidlertid en økning på 9 prosentpoeng fra 2022. 

41 prosent av barnehagene med en beredskapsplan hadde ikke gjennomført en beredskapsøvelse i løpet av året.

Holdt fanget i 11 timer

I mai 2000 skjedde en av de mest alvorlige trusselsituasjonene i en norsk barnehage. Da ble 25 barn og ni ansatte i Hjelmeland barnehage tatt som gisler. Gisseltakeren var utstyrt med hagle, kniv, strips og det som ser ut som en hjemmelaget bombe. Saken gikk i media verden rundt. 
Først etter 11 timer overga gisseltakeren seg til politiet. 

I 2019 møtte vi flere av gislene igjen. Mange av dem slet med senvirkninger etter opplevelsen den maidagen nesten tjue år tidligere. Deres historier kan du lese her

Veiledere

På Utdanningsdirektoratets hjemmesider ligger det veiledere for beredskapsarbeid i barnehager og skoler. Der oppfordres det til øvelser. Blant annet bør ansatte øve på hvordan de og barna kan rømme eller gjemme seg. 

– Øvelser er et viktig virkemiddel for å styrke beredskap og evne til håndtering av alvorlige, tilsiktede hendelser, heter det på Udirs sider. 

 Ifølge politiets oversikter på innsatstid, må det beregnes at det kan ta fra ti minutter til en time fra varsel er mottatt til politiet er i barnehagen eller på skolen.

Powered by Labrador CMS