Vil ha strengere krav til bemanning i SFO enn i skolen

Politikerne i Stavanger vil ha bemanningsnorm i skolefritidsordningen. Og den vil de helst at er strengere enn i skolen.

Publisert Sist oppdatert

Da politikerne i utvalg for oppvekst og utdanning møttes onsdag, stod bemanningsnormen på sakskartet.

Kommunedirektøren ville ha de folkevalgte til å støtte en bemanningsnorm i skolefritidsordningen (sfo) på inntil 15 barn per voksen.

Men selv om politikerne nikket til forslaget og kalte det både spenstig og riktig, så ba de om mer informasjon. De ønsker nemlig en enda strengere norm.

Les også: Prioriterer små klasser på de laveste trinnene

Ny utredning

I forbindelse med at kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om skolefritidstilbudet i Stavanger kommune, ble kommunedirektøren bedt om å innføre retningslinjer for bemanning (minimumsbemanning) ved SFO-ene.

Tidligere har direktøren vært skeptisk til å innføre en slik norm, fordi behovene kan være ulike fra skole til skole. Men skriver selv at ettersom «sfo skal være en integrert del av skolens helhetlige tenkning og planlegging av et utviklende læringsfellesskap» er det hensiktsmessig at også bemanningen i sfo tallfestes.

Alt dette var politikerne enige i.

Eirik Faret Sakariassen (SV).

– Sfo er et satsingsområde for oss. Ikke bare skal vi ha et gratis tilbud, tilbudet skal også ha høy kvalitet, sa utvalgsleder Eirik Faret Sakariassen (SV) under onsdagens møte.

Likevel foreslo han, på vegne av SV, Ap, MDG og Folkets parti, å sende saken tilbake til administrasjonen, med bestilling om ytterligere tall og utredning.

De fire partiene vil nemlig ha enda strengere bemanningskrav.

Strengere enn lærernormen

– Vi vil ha 10 barn per ansatt på 1. trinn og inntil 12. barn per ansatt på 2. - 4. trinn, sa Sakariassen.

Det er strengere enn lærernormen, som sier 15 barn per ansatt på 1. - 4. trinn. I tillegg vil de stille krav om fagbrev.

– Det er en forskjell på en undervisningssituasjon og et fritidstilbud. Skal tilbudet på sfo bli godt kreves det tilstrekkelig med ansatte, sa Sakariassen i møtet.

I en sms til Utdanningsnytt utdyper han:

–Vårt ønske er å sikre en god kvalitet i sfo. Det er mange ansatte i sfo som ikke er pedagoger. I skolen har de fleste pedagogisk utdannelse, som er en fordel når man skal være ansvarlig for en større gruppe barn. Dette er foreløpig en utredning, som også har vært ønsket av vårt sfo-ledernettverk. I vår dialog med Utdanningsforbundet oppfatter jeg at de var positive til å utrede kostnadene ved en slik norm. Så vil utredningen og eventuelle innspill vise hva vi lander på til slutt.

Alle, foruten Krf, stemte for forslaget fra de fire partiene. Dermed kommuner kommunedirektøren tilbake med nye tall i løpet av våren.

Powered by Labrador CMS