Prioriterer små klasser på de laveste trinnene

Norske skolelederne prioriterer å ha høyest lærertetthet på de laveste trinnene. I snitt er det 17 elever par klasse på 1. trinn og 22 elever per klasse på 10. trinn.

Publisert Sist oppdatert

Få skoler har klasser med flere enn 28 elever på barnetrinnet og 30 elever på ungdomstrinnet.

Det viser en rapport fra evaluering av norm for lærertetthet som er publisert fredag. Rapporten er utarbeidet av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) for Utdanningsdirektoratet.

Etter at lærernormen ble innført i 2018, har lærertettheten økt. Skoleåret 2021-22 oppfylte nesten 90 prosent av grunnskolene normkravene. Men NIFU-rapporten viser at i stedet for å opprette flere klasser med færre elever, bruker skolelederne de ekstra ressursene som lærer- eller assistentressurser i eksisterende klasser. Noe av årsaken er dårlig tilfang på flere klasserom.

Kontaktlærerne mer fornøyd

Lærere forskerne har snakket med sier at de ikke synes det er så lett å si noe om hvordan lærernormen har påvirket hverdagen deres. Men kontaktlærere fremhever at de har fått mer tid til den enkelte elev og tilpasset opplæring.

De gir også uttrykk for at antall elever de er kontaktlærer for påvirker deres arbeidsbelastning og trivsel som lærer.

Les også: Lærernormen er evaluert: Dette finner forskerne om betydningen av flere lærere

Powered by Labrador CMS