barnehagebarn
ensom
mobbing i barnehagen

Professor: – Mange barn er ikke modne for barnehage

Fristen for å søke barnehageplass går ut 1. mars. En professor advarer og forteller om stressnivå hos noen barn.

Publisert Sist oppdatert

Det er ingen tvil om at foreldre er fornøyde med barnehagene. Den ferske foreldreundersøkelsen viser at 9 av 10 foreldre er fornøyd, og mest fornøyd er de med barnets trygghet og trivsel i barnehagen. Og det er foreldrene til de yngste barna som er mest fornøyd, skriver Dagen.

Men selv om foreldre er fornøyde, betyr det ikke nødvendigvis at alle barn opplever oppstart i barnehagen som noe positivt. En av forskerne som advarer mot tidlig barnehagestart, er Turid Bergh-Nielsen. Hun har forsket blant annet på tilknytningsmønster hos småbarn, psykisk helse hos førskolebarn og kvalitet i barnehagers småbarnsavdelinger.

– Mange barn er ikke modne for barnehage med ett år, sier hun. Hun presiserer at det er forskjell på stressnivået hos barn.

– Noen blir engstelige, stille og reserverte. Andre barn blir urolige og farer omkring, sier hun.

Hun forteller at et trygt barn lyser opp når foreldre eller besteforeldre henter.

– De kommer deg stabbende eller krypende i møte. Et barn som er utrygt snur gjerne hodet bort eller fortsetter å pusle med det de holder på med når foreldrene kommer.

Dette er et varsel, mener hun.

– Fraværet av deg har skapt en utrygghet som er for overveldende. Frykten og savnet er såpass stort at barnet forsøker å mestre ved å stenge av følelser.

Powered by Labrador CMS