TRYGG START: Ole Nyberg (åtte måneder) får besøke Asak barnehage på Leirsund sammen med pappa Kristoffer Nyberg en time hver tirsdag fra april til juni før barnehagestart. Der blir han kjent med pedagogisk leder Charlotte Krybelsrud Øyen.

Bedre start med tre måneders tilvenning

Ole Nyberg på åtte måneder får tre måneders tilvenning før han begynner i barnehagen. Det gir tryggere barn og en roligere start med mindre utrøstelig gråt.

Publisert Sist oppdatert

I Asak barnehage i Lillestrøm kommune er tre dagers tilvenning historie. Gjennom prosjekt «Lekestue» får barna besøke barnehagen sammen med foreldrene sine en gang i uka fra april til juni før de skal begynne i barnehagen.

– Vi opplever at barna og foreldrene blir tryggere, og får en bedre oppstart med mindre utrøstelig gråt når de starter på høsten, sier styrer Ann-Christin Veseth.

Tre dager er ikke nok

Tilvenningen starter med et foreldremøte i april, der foreldrene får informasjon om barnehagehverdagen og tilbud om å være med i prosjekt «Lekestue». De lærer også om tilknytningsmodellen «Circle of security» – om å forstå barnets behov bedre.

– Forskning viser at barn trenger så mye som fem måneder på å bli trygge i barnehagen. Målet er å endre foreldrenes holdning om at tre dagers tilvenning er nok, sier styreren. Ideen til Lekestue har de hentet fra Danmark. Her kan barna leke og bli kjent med ansatte og andre barn. De ansatte lærer også barnet å kjenne før oppstart, og vil på den måten forstå det bedre. Foreldrene blir også kjent.

– Vi legger vekt på å møte barna på deres følelser, i stedet for å avlede dem når de for eksempel gråter ved levering, sier styreren.

Bruke ferie til tilvenning

I tillegg har de pedagogiske lederne en «bli kjent-samtale» med foreldrene. De snakker om hvordan tilvenningen kan bli best mulig. De ansatte får også vite om barnets rutiner og hvordan det reagerer i møte med nye mennesker. De fleste foreldrene er i permisjon når barna er med i «Lekestue», men noen har også med besteforeldre.

– Vi forventer at foreldrene starter tidlig med tilvenningen og har god tid, sier Veseth, som forstår at det kan være vanskelig for noen. De ber likevel foreldrene sette av minst en uke med tilvenning på høsten, gjerne lengre, slik at de kan planlegge tilvenningen med å ta ut ferie eller avspasering. De anbefaler at barna har korte dager de første ukene, og at de kan kontakte foreldrene ved behov. Besteforeldrene kan gjerne være med om foreldrene ikke har anledning alle dagene.

Fornøyde foreldre

Fedrene Kristoffer Nyberg og Magnus Wennemo er godt fornøyd med den nye tilvenningen.

TILVENNING: – Jeg ser helt klart en fordel med tilvenning som er lengre enn tre dager. Liam vil være trygg på de ansatte, og alt er ikke helt nytt år han starter, sier Magnus Wennemo. Sønnen Liam Fjellvang Wennemo (1,5) møter pedagogisk leder Astrid i tilvenning i Asak barnehage.

– Det er fint for både barn og foreldre å få møte de ansatte i forkant, og ikke bare ha tre dager med kaos og stress der barna må bli kjent med de voksne, sier Nyberg som er på «Lekestue» med sønnen Ole (8 måneder). Det er hans fjerde barn, og storesøster på tre år går i barnehagen, så både han og sønnen kjenner de ansatte fra før. Han sier «Lekestue» likevel er en fin måte for sønnen å treffe barna han skal gå sammen med, på. Hans nest eldste barn hadde bare tre dager tilvenning da han begynte, og Nyberg tror han hadde hatt bedre av lengre tilvenning, fordi han trengte tid på å bli trygg.

– Tilvenningen er veldig bra. Det er viktig at bara blir trygge og kjent i omgivelsene, sider Magnus Wennemo som er med på «Lekestue» med sønnen Liam (1,5). De har nylig flyttet til Leirsund, og faren sier tilbudet gir sønnen mulighet til å bli kjent med de andre barna før han starter.

Er en investering

Også de ansatte i barnehagen har positive erfaringer med den nye tilvenningen.

– Barna er roligere på høsten enn før, og det er ikke så mange som er utrøstelige. De små møtene før barnehagestart gjør at både barn og foreldre blir tryggere, og klumpen i magen blir mindre, sier pedagogisk leder Charlotte Krybelsrud Øyen.

– Trygge foreldre smitter over på barna, sier pedagogisk leder Astrid Bergum. De er opptatt av at barna skal få lov å gråte, og at foreldrene ikke skal snike seg ut. Bergum sier de ringer foreldrene de første dagene og forteller hvordan det går, eller tar kontakt om barnet ikke roer seg.

En ansatt fra hver avdeling deltar i «Lekestue», som varer en time fra halv ti om morgenen hver tirsdag i seks uker. Da er de andre ansatte og barna enten ute eller på tur. Barnehagen har en lærling, og setter ikke inn vikar den timen «Lekestuen» varer.

– Vi tenker dette er en investering. De ansatte blir kjent med barna og foreldrene og motsatt, og vi snakker med foreldrene om hva som er til det beste for barnet, sier Veseth.

Lekestue

• «Lekestue» er et prosjekt der barna får besøke barnehagen sammen med foreldre en gang i uka fra april til juni før barnehagestart.

• Barn er i barnehagen med en av foreldrene en time i uka for å leke og bli kjent med barn og ansatte.

• Det starter med foreldremøte i april og «bli kjent-samtale» mellom foreldre og ansatte den første dagen.

• Foreldrene blir kjent med hverandre, og lærer om tilknytningsmodellen «Circle of security» – om å forstå barnets behov bedre.

• Alle barnehager i nye Lillestrøm kommune skal ha en felles plan og sørge for å kvalitetssikre den nye formen for tilvenning, som gjelder fra 2020.

• Noen pedagoger har allerede fått opplæring i «Circle of security» (COS). Målet er at to pedagoger i hver barnehage skal ha COS-sertifisering.

SUKSESS: Tre måneders tilvenning i stedet for tre dager har vært en suksess i Asak barnehage: Pedagogisk leder Charlotte Krybelsrud Øyen (f.v.), styrer Ann-Christin Veseth og pedagogisk leder Astrid Bergum.
Powered by Labrador CMS