Nes rådhus.

Nes Arbeiderparti brukte Sanner-formuleringer i høringssvar

En lang rekke Høyre-styrte kommuner brukte ferdige formuleringer fra Jan Tore Sanner i sine høringssvar om barnhageloven. Det samme gjorde Nes Arbeiderparti.

Publisert Sist oppdatert

– Det var ikke vits i å finne opp kruttet på nytt, sier Wenche Blådammen til Utdanningsnytt.

Hun sitter i kommunestyret for Nes Arbeiderparti, og var sentral i utformingen av høringssvaret til lokallaget. 

Som Utdanningsnytt meldte på torsdag, har over 40 kommuner brukt en smørbrødliste med ferdigskrevne formuleringer fra stortingsrepresentant Jan Tore Sanner (H) i sine høringssvar om barnehageloven.

De kritiske høringssvarene er i hovedsak stemt gjennom av lokalpolitikere fra borgerlig side. 

Men det er ikke bare disse  som har lagt sin elsk på Jan Tore Sanners høringsmal. 

Nes Arbeiderparti har også brukt flere formuleringer fra Høyre-toppen i sitt høringsinnspill.

Kommunestyrerepresentant Blådammen i Nes kommune kjenner igjen flere av formuleringene som partiet har gjenbrukt, fra den kommunale behandlingen av saken. Det var slik de endte opp i lokallagets høringssvar, forteller hun.

Sjekk hvor like svarene er

Grønne deler av teksten viser formuleringer som er identiske med Sanners mal.
Høringsinstans Sanners formulering Høringsinstansens formulering
Nes Arbeiderparti kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Nes Arbeiderparti viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag.
Nes Arbeiderparti kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private . Det er derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser i private barnehager .
Nes Arbeiderparti kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. o Nes Arbeiderparti støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det.
Nes Arbeiderparti kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat.
Nes Arbeiderparti kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået. Nes Arbeiderparti ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået.
Nes Arbeiderparti kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket. Nes Arbeiderparti ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket.
Nes Arbeiderparti kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Nes Arbeiderparti mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere.
Nes Arbeiderparti kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. o å lovfeste at, ved behov for opplysninger fra andre enn barnehagen eller barnehagens nærstående, skal utdanningsdirektoratet ha tilgang til opplysninger som direktoratet treger for å føre tilsyn o å innføre en etableringsgodkjenning med rett til tilskudd o Nes Arbeiderparti er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager.
Nes Arbeiderparti Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger.
Nes Arbeiderparti Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter. o Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter.

Hun forteller at lokalpartiet også at har brukt deler av Private barnehagers landsforbunds mal i høringssvaret. 

– Vi tok litt utgangspunkt i det. Men det var også mye vi ikke var enige i der, så vi skrev det om en del.

Ønsker bedre rammevilkår

Blådammen er daglig leder i den foreldreeide barnehagen Vormsund barnehage, og er svært engasjert i rammevilkårene for slike barnehager. Dette var grunnen til at hun ble lokalpolitiker i første omgang, forteller hun.

Blådammen mener barnehagenes tilskuddsordning må justeres.

– Det er veldig dyrt å ha masse ansatte med høy ansiennitet og kompetanse. Hadde jeg hatt ansatte med under 10 års ansiennitet, hadde jeg hatt én million kroner mer å bruke på barnehagen, sier hun til Utdanningsnytt. 

Hele høringssvaret til lokallaget kan leses her.

– Så fint

Jan Tore Sanner reagerer med et «så fint», da han får høre at Nes Arbeiderparti har brukt utdrag fra skrivet som ble sendt rundt fra partikontoret til Høyre på Stortinget.

– Det viser, akkurat som høringen, at det ikke bare er borgerlig styrte kommuner som har reagert på regjeringens forslag. Vi ser også Ap- og Sp-styrte kommuner som reagerer, sier Sanner.

© Utdanningsnytt

Powered by Labrador CMS