«Slitertillegget» skal også gjelde ansatte i barnehagene

Arbeidsminister Tonje Brenna sier til Klassekampen at barnehageansatte også vil ha krav på slitertillegg. 

Publisert

For et par uker siden vedtok Stortinget en ny pensjonsavtale. Med den øker pensjonsalderen for ansatte i staten til 72 år, slik den alt er for privat næringsliv. Det betyr at arbeidsgiver kan avslutte arbeidsforholdet når den ansatte når denne alderen. 

Men avtalen omfatter også en egen ordning som sikrer dem som ikke orker å stå løpet ut, et såkalt slitertillegg. Slitertillegget sikrer de som må gå av ved 62 år 0,25 G i folketrygden, eller et ekstra tillegg på nesten 30.000 kroner i årlig pensjon. 

Da forliket var et faktum var Utdanningsforbundet raske med å kreve at slitertillegget også må omfatte ansatte i barnehagene. 

– Å jobbe i barnehage er noe av det mest givende man kan gjøre. Men det er også forbundet med høy emosjonell belastning. Vi kommer til å jobbe hardt for at barnehagelærere blir ivaretatt i det nye pensjonssystemet, sa Utdanningsforbundets leder Geir Røsvoll. 

Og nå ser det ut til å bli sånn. 

Skal inkluderes

I en epost til Klassekampen bekrefter statsråd Tonje Brenna (Ap) at barnehageansatte skal få slitertillegg. 

«Barnehageansatte vil også inkluderes i denne ordningen», skriver Brenna. 

Tidligere undersøkelser har vist at én av tre barnehageansatte er under 63 år når de forlater arbeidsstyrken. Bare 0,6 % prosent av barnehagelærerne står i jobb etter fylte 65.

Både sliterordningen og de øvrige endringene som pensjonsforliket legger opp til, skal nå omsettes i en lovproposisjon som stortinget skal behandle i løpet av våren. Lovendringene vil sannsynligvis tre i kraft fra januar 2026. 

Powered by Labrador CMS