Fortsatt få menn som velger å jobbe i barnehage

På sju år har andelen mannlige ansatte i norske barnehager økt med ett prosentpoeng. 

Publisert

Det viser fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå

I 2015 var andelen mannlige ansatte i norske barnehager på 9,8 prosent. Sju år senere, i 2022, utgjorde mennene 10,8 prosent av de ansatte. Det er en økning på nøyaktig ett prosentpoeng. 

Blant fylkene er det imidlertid ganske store forskjeller. Oslo topper statistikken med 17,7 prosent mannlige ansatte, mens Møre og Romsdal fortsatt har bunnoteringen med 7,5 prosent. 

Mer enn omsorg

Å få flere menn i barnehage har vært et uttalt mål i en årrekke. For over 20 år siden bestemte den daværende regjeringen at andelen menn i barnehagene måtte opp. Målet har vært 20 prosent, men det går i sneglefart. 

Fra år 2000 til 2022 har andelen økt fra fem prosent til 10,8. 

Dosent Kari Emilsen ved Dronning Maud Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) har forsket på menn i barnehage i mange år. Hun har tidligere uttalt til Utdanningsnytt at unge menn ikke tenker på barnehagen som en karrierevei. Hun mener også sektoren ikke har  vært flinke nok til å markedsføre at yrket har en lederutdanning og lønn på linje med politi og sykepleiere. 

Dette bør gjøres for å få flere menn i barnehagen

• Ungdomsskolegutter får tilbud om å være lekeressurs i barnehager.

• La elever på videregående ha praksis i barnehage.

• Markedsfør yrket bedre.

• Få frem at barnehagelærerutdanningen er en lederutdanning og mer enn et omsorgsyrke.

• Få frem at lønnen er på nivå med sykepleiere og politi.

• Barnehagene bør bruke forskriften som gjør at de positivt kan diskriminere menn.

• Samle menn i én klasse på barnehagelærerutdanningen.

• Kurse styrere i å tenke mangfold.

• Skap flere karriereveier, som å innføre barnehagelektorer.

• Start barnehagelærerutdanning på masternivå.

• Sett i gang flere nasjonale tiltak for å få flere menn inn i utdanningen og yrket.


Kilder: dosent Kari Emilsen ved Seksjon for samfunnsfag ved DMMH, Bente Cathrine Janby Bakke ved HVL og studieprogramansvarlig Margareth Eilifsen for barnehagelærerutdanningen ved HVL.

Les også:  Private barnehager er best på menn

Bente Cathrine Janby Bakke ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) mener det er viktig å få frem at det å jobbe i barnehage er mer enn bare omsorg. 

– Det er også viktig å la ungdom få ha praksis i barnehagen, som valgfag eller lekeressurs. Studier viser at ungdomsskolegutter som får betalt for å leke med barna i barnehager, får en annen holdning til yrket, og de oppdager at det å jobbe i barnehage kan være noe for dem, sa hun til Utdanningsnytt i 2021

Trass i at det har vist seg å være vanskelig å få fart på statistikken, troner likevel Norge på verdenstoppen når det kommer til andelen menn som jobber i barnehagene. Tyskland har rundt seks prosent mannlige ansatte, engelske barnehager har bare en prosent menn, mens Sverige har tre prosent. 

Powered by Labrador CMS