Ola Borten Moe i samtale med Lars Syrrist.

Borten Moe frir til studentene – håper flere vil prioritere opp lærerutdanning i søknaden sin

– Antallet som søker seg til lærerutdanningene er ikke bra, men det er fortsatt mulig å få opp tallene, mener minister Ola Borten Moe.

Publisert

Årets søkertall viste en kraftig nedgang i søkingen til lærerutdanningene.

Derfor inviterte Kunnskapsdepartementet flere organisasjoner i sektoren for å diskutere hva som bør gjøres for å snu trenden. Tilstede på mandagens møte var blant annet Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet, PBL og KS.

Etter møtet sa minister for forskning og høyere utdanning, Ola Borten Moe (Sp) at han i første omgang vil jobbe for at årets søkere prioriterer opp lærerutdanningene.

– Søkerne kan omprioritere rekkefølgen på søknaden sin frem til 1. juli og universitetene og høyskolene kan også ta inn søkere i lokale opptak. Først i juli får vi vite hvor mange søkere som er kvalifisert Det er mulig å bli tatt opp på de neste opptakene, sier Borten Moe.

– Har du planer om å gjøre noe for å høyne statusen på læreryrke?

– Statusen til læreryrket blant unge har steget jevnt. Det er fortsatt mange søkere, men nå er vi på det laveste nivået vi har sett på lenge.

– Hvor har du det fra at statusen har steget?

– Det har jeg fra de unge. Det er 8600 som har søkt seg til lærerutdanningene, det er vel ikke mange andre utdanninger som har så mange søkere?

– Men det er jo en nedgang på 20 prosent i antall søkere. Viser ikke det at de unge ikke vil bli lærere?

– Jeg er svært bekymra for de lave søkertallene, derfor var det viktig for meg med møtet vi har hatt i dag. Det er en trend i tiden at de unge ikke søker seg til slike velferdsyrker når det er høykonjunktur.

– Skal dere gjøre noe med utdanningene?

– Nå jobber vi langs flere spor. Vi løser opp i den statlige styringen og har sendt på høring et forslag om å løse opp i rammeplanene for lærerutdanningene, sier Ola Borten Moe.

Misfornøyde studenter

Siden 2019 har det vært fire strake år med nedgang i søkingen til lærerutdanningene. Totalt er det 21,9 prosent færre førstevalgssøkere til disse utdanningene i år sammenlignet med i 2022.

Leder av Pedagogstudentene Lars Syrrist mener at fornøyde studenter er viktig for rekrutteringen inn til studiet.

– Vi ser at lærerstudentene er de som er minst fornøyde. De ønsker seg mer og bedre praksis. Gode lærerutdanningene vil tiltrekke seg flere studenter. Utdanning skal lønne seg og det er viktig at studentene føler det, sier Syrrist.

Kunnskapsminister Tonje Brenna var også med på møtet mandag.

– Dette har vært en god start og vi har fått inn ulike forslag som vi skal utvikle videre, sier Brenna.

Hun trakk frem at det var viktig å styrke laget rundt elevene og sikre en bedre praksis under studiene.

– Vi må se på hvor de skal ha praksis, når i studieløpet og lengden på praksisperiodene. Det kan hende vi må gjøre noen tøffe prioriteringer for å få flere til å søke seg til læreryrke og bli der, sier kunnskapsminister Brenna.

Viktige i barns liv

Administrerende direktør i PBL Jørn- Tommy Schjelderup ønsker seg bedre rammebetingelser slik at de kan tilby bedre lønn og pensjon.

Jørn- Tommy Schelderup

– De viktigste influenserne i barns liv er de som jobber i barnehage. Årene i barnehage er så viktige for barn. Vi må gå ut og fortelle de som går på ungdomstrinnet hvilke muligheter som finnes hvis en velger å utdanne seg til barnehagelærer, sier Schjelderup.

– Vi ser også at det er flere som ønsker å utdanne seg på siden av å jobbe, den muligheten bør styrkes, mener han.

Powered by Labrador CMS