Jon Oddvar Holthe, første nestleder i Skolenes landsforbund.

Oppskriften på å få flere lærere

Jon Oddvar Holthe i Skolenes landsforbund presenterer fire forslag som han mener vil kunne bidra til å gjøre lærerstudiet mer attraktivt.

Publisert

I en kommentar til de lave søkertallene til lærerutdanningene i år, skriver Jon Oddvar Holthe, første nestleder i Skolenes landsforbund, at vi går mot en stor lærermangel dersom ingenting gjøres.

Han skisserer fire forslag til hvordan situasjonen kan løses:

1. Gjeninnføring av allmennlærerutdanningen

Det er ikke et behov for at alle lærere skal ha master og forskningskompetanse, skriver Holthe. I Norge har vi mange små og mellomstore skoler. Lærere med masterutdanning og undervisningskompetanse i få skolefag, vil få store problemer med å få full stilling. Ved mange skoler er det rett og slett ikke nok timer i de enkelte fag til at masterutdannede kan fylle stillingen. Obligatorisk masterutdanning vil føre til at stadig flere lærere blir deltidsarbeidende.

2. Fjerne særskilte karakterkrav til lærerutdanningen

Opptaksutvalget har foreslått å fjerne muligheten til å sette karakterkrav for å komme inn på en utdanning. Har man studiekompetanse, så skal man være kvalifisert til ledig studieplass, foreslår utvalget. Skolenes landsforbund er helt enig i dette. Det er hva du tilegner deg gjennom lærerutdanningen som må være avgjørende, ikke karakterene fra videregående, skriver Holthe.

3. Åpne PPU for kandidater med bachelorgrad

Holthe foreslår at man lemper på kravet om master for å ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Ved å åpne PPU også for de med bachelorgrad, vil andelen kvalifiserte lærere kunne øke.

4. Desentralisert utdanning for å «kvalifisere de ukvalifiserte»

Mange som går under kategorien «undervisningsstilling uten godkjent utdanning» kan ha en god utdanning, men mangler kanskje et fag eller noen studiepoeng til å bli godkjent. Dagens ordninger med desentralisert utdanning må utvides og styrkes, skriver Holthe. Det må legges til rette for at utdanningen kan tas mens man er i jobb.

Avslutningsvis nevner Holthe at tiltak som bedre lønns- og arbeidsvilkår og en mer praksisnær lærerutdanning vil kunne virke rekrutterende.

Les også: Lave søkertall – Handal peker på KS: – Hvor er ambisjonene deres for skoler og barnehager?

Powered by Labrador CMS