Justiskomiteen vil at lærarar skal vite meir om æresvald

Stortinget må ta stilling til om tilsette i barnehage og skole treng meir kunnskap om æresvald og æreskultur.

Publisert

Torsdag denne veka skal stortingsrepresentantane votere over eit framlegg der det mellom anna heiter at regjeringa bør sørgje for meir kunnskap om dette hos skole- og barnehagetilsette.

Vegen fram til votering starta med at Framstegspartiet la fram eit forslag for justiskomiteen med fleire ulike tiltak mot æresvald og og æreskultur.

Etter sakshansaminga samla komiteen seg om ønsket om å ruste opp hjelpeapparatet med meir kunnskap og ressursar for å kunne arbeide med feltet. Æresrelatert vald bør bli ein del av utdanninga til dei profesjonane som vil møte problematikken i sitt arbeid. Ved sida av skole og barnehage blir helsevesen, politi og barnevern nemd.

I tillegg bør regjeringa sjå til at dei som alt arbeider i desse yrka får meir kunnskap om æreskultur, slik at dei tidleg kan avdekke dette og følgje opp dei utsette barna, heiter det i framlegget.

Les mer:  Representantforslag om konkrete tiltak mot æreskriminalitet

© Utdanningsnytt

Powered by Labrador CMS