Barnehagestyrarar saknar tid til pedagogisk leiing

Styrarane bruker 59 prosent av tida på administrasjon og 15 prosent på å vere vikar.

Publisert

18 brukt prosent av arbeidstida hadde gått til pedagogisk leiing. Slik vart oppsummeringa når 1943 barnehagestyrarar hadde svart på spørsmål om korleis dei hadde brukt arbeidstida i førre veke. Administrasjon og personalleiing hadde tatt 59 prosent av tida, å vere vikar på avdeling 15 prosent og 8 prosent av tida hadde gått til «anna».

Ni av ti barnehagestyrarar skulle gjerne brukt meir tid på pedagogisk leiing, kjem det fram i undersøking.

Undersøkinga som viser dette heiter «Barnehagestyrers arbeidsoppgaver» og er laga av Rambøll på oppdrag for Utdanningsforbundet. 1943 styrarar har svart på spørsmål i eit spørjeskjema. I tillegg er et gjort djupintervju med 15 styrarar.

Styrarane leiar i stor grad det pedagogiske arbeidet i barnehagen ved å delegere ansvaret for pedagogisk leiing til dei pedagogiske leiarane, blir det konkludert i rapporten.

I djupintervjua fortel styrarar at dei økonomiske og administrative oppgåvene kan stele tid frå det dei kallar dei verkeleg viktige oppgåvene, som er det pedagogisk-faglege arbeidet. I hovudsak er det dette arbeidet styrarane er mest motiverte til, blir det slått fast.

Bakgrunnen for undersøkinga er at talet på barnehagestyrarar har halde seg konstant gjennom dei siste 20 åra, medan talet på barn og på årsverk har auka.

Les heile rapporten her:

Les også: Regjeringen stiller nye krav til styrer i barnehagene

Les også: 8 tegn ved fremtidens barnehagestyrer 

Powered by Labrador CMS