Seks barnehager i Bergen får to fulltidsansatte i ny prøveordning

Som en forsøksordning skal barnehager få støtte til å ansette to ekstra fulltidsansatte til det direkte arbeidet med barn – som et helsefremmende tiltak.

Publisert

Ansettelsene kommer i tillegg til den lovpålagte minimumsbemanningen, som en søkbar ordning. Prøveordningen ble vedtatt i bystyret i Bergen i går. Antall barnehager involvert i ordningen dimensjoneres etter avsatte budsjettmidler.

Det er satt av til sammen 4,5 millioner kroner i årets og neste års budsjett, noe som betyr at det trolig er snakk om fem eller seks barnehager som får to ekstra fulltidsansatte.

Minimum en av de to ekstra ansatte skal ha barnehagelærerutdanning. Det er en ordning som både kommunale og private barnehager kan søke på. En liknende ordning er gjort i Stavanger. Og i Tønsberg har man forsøkt å finne ut om flere ansatte i barnehagen vil føre til bedre kvalitet og et bedre tilbud til barna.

Forsøket i Bergen skal starte fra og med august 2022, og vare minimum gjennom barnehageåret 2022/2023. Barnehagene skal forpliktes til å levere en evaluering av hvordan tiltaket har påvirket sykefravær og kvaliteten i tilbudet.

– Vi er veldig glade for å ha fått gjennomslag for denne forsøksordningen. Barnehagene har et skyhøyt sykefravær, og dette er et tiltak som vil merkes i hverdagen for de ansatte i de barnehagene som får være med på ordningen, sier forslagsstiller Odd Arild Viste (Rødt), til utdanningsnytt.

Sykefravær

Han forteller at forsøket i Stavanger viste gode erfaringer.

– I tillegg vil to ekstra ansatte kunne gjøre noe for kvaliteten i tilbudet til barna. I de fleste store barnehager er det minst en ansatt borte med sykdom hver eneste dag, og med en slik ordning, kan den som er syk bli erstattet av en kompetent ansatt, som kjenner barna og barnehagen, forteller Viste.

I bakgrunnen for forslaget skriver Viste at barnehagesektoren har et skyhøyt sykefravær blant de ansatte, sammenlignet med de fleste andre bransjer.

LES: Tre av ti barnehager mangler pedagoger

«Ansatte i barnehager er faktisk den yrkesgruppen som har det aller høyeste sykefraværet. Bergen kommune er ikke noe unntak. Ifølge Barnehagemonitor hadde de kommunale barnehagene her i byen et legemeldt sykefravær på 13 prosent i andre kvartal i år.»

Han skriver at mye av dette fraværet er langtidsfravær og peker på at muskel- og skjelettplager, psykiske plager, hodepine og hørselsskader er noen av de mest vanlige plagene.

«En stor andel av de ansatte sier at plagene er forårsaket av jobben. I tillegg vet vi at avgangsalderen i yrket er lav, og at den har gått nedover de siste årene, på tross av pensjonsreformens intensjoner om det motsatte».

Powered by Labrador CMS