Lagmannsretten opprettholder straffen for overgrepsdømt Tromsø-mann

Lagmannsretten opprettholder straffen på sju og et halvt års forvaring for mannen som er dømt for overgrep mot 15 barnehagebarn i en barnehage i Tromsø.

30-åringen anket Nord-Troms tingretts straff på sju og et halvt års forvaring med fem års minstetid inn for lagmannsretten. Dette fordi han ville ha lavere straff ettersom han tilsto forholdene.

Hålogaland lagmannsrett har forkastet anken. Retten kom fram til at innrømmelsene mannen har kommet med, ikke kan føre til større strafferabatt enn det Nord-Troms tingrett konkluderte med, melder  NRK.

Etterforskningen av saken startet etter at et foreldrepar kontaktet politiet med en bekymringsmelding i mai i fjor. Etterforskningen avdekket en lang rekke overgrep, som alle hadde skjedd i tilknytning til barnehagen. Under rettssaken i Nord-Troms tingrett ga 30-åringen uttrykk for at han ønsker behandling for sin pedofili.

Betenkningstid

30-åringen vil bruke tid på å sette seg inn i dommen før han bestemmer seg for om han vil anke til Høyesterett. Ankefristen er 14 dager etter at lagmannsrettens dom ble forkynt.

– Han ønsker å ta betenkningstid på om han godtar dommen eller ikke, sier mannens forsvarer, advokat Sven Crogh, til NTB.

– Jeg har ikke fått drøftet dommen med domfelte ennå. Han har ennå ikke fått den, og ønsker å lese den og sette seg inn i den først. Vi har en avtale om at han skulle ringe meg etter å ha lest den, og deretter ta et valg, sier advokaten.

Fare

I tingretten sa tiltalte seg skyldig på til sammen 24 av 27 tiltalepunkter. Tiltalepunktene spenner fra fysiske overgrep til fotografering i seksualiserte situasjoner og omfatter til sammen 17 barn i alderen fire til seks år.

De rettsoppnevnte sakkyndige har konkludert med at 30-åringen er pedofil, og at det er vanskelig å anslå hvor stor gjentakelsesfaren er. I tingretten i januar var statsadvokat Torstein Lindquister klar på hvilken fare politiet mener 30-åringen utgjør.

– Vi mener det er nærliggende fare for at han på nytt vil begå overgrep, sa Lindquister etter prosedyren.

Saken er den mest omfattende overgrepssaken politiet i Tromsø har etterforsket. (©NTB)

Powered by Labrador CMS