Finansbyråd i Oslo, Einar Wilhelmsen (MDG).
Finansbyråd i Oslo, Einar Wilhelmsen (MDG).

Oslo kommune dobler overtidsbetaling for sykepleiere og lærere

Oslo kommune har inngått en avtale om dobbel overtidsbetaling for dem som står i førstelinje i pandemibekjempelsen, blant annet sykepleiere og lærere.

– Vi håper at dette vil være en ekstra motivasjon. Vi mer enn dobler overtidsbetalinga og utvider adgangen til å bruke overtid, med mest mulig bruk av frivillighet, sier byråd for finans Einar Wilhelmsen i en pressemelding.

Avtalen gjelder fra 22. desember og ut april 2022.

Bakgrunnen for avtalen er behovet for å mobilisere arbeidskraft for å sikre nok personell og nødvendige og forsvarlige tjenester under pandemien. Mange ansatte har stått i en krevende arbeidssituasjon lenge på grunn av pandemien, og flere sektorer sliter med høyt sykefravær.

Disse virksomhetene omfattes av avtalen: utdanningsetaten, barne- og familieetaten, velferdsetaten, helseetaten, sykehjemsetaten og bydelene.

Tidligere denne uka ble det klart at arbeidstakerforeningene Unio, LO, YS og Akademikerne har inngått en tilsvarende avtale med KS.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS