KS-direktør Tor Arne Gangsø og leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, er enige om ny overtidsavtale. Her er de to ved lønnsforhandlingene våren 2021.

Ny overtidsavtale sikrer lærere dobbel betaling for ekstraarbeid

En ny avtale mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene dobler betalingen for ekstraarbeid under koronapandemien.

Publisert

– Det er bra at vi nå har fått denne avtalen på plass. Vi vet at svært mange av våre medlemmer, spesielt i barnehager og skoler, har måtte jobbet mye ekstra i de siste to årene, og at svært mye av dette merarbeidet ikke har blitt kompensert, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal til udf.no.

– Avtalen burde selvsagt ha kommet før, men vi lyktes ikke å bli enige tidligere. At avtalen nå er på plass, er veldig viktig, sier han.

Mandag denne uka inngikk KS og arbeidstakerorganisasjonene Unio, LO, YS og Akademikerne en avtale som dobler betalingen for ekstraarbeid under koronapandemien.

Les også: Rektor: Har jobbet tre-fire uker ekstra siste året, uten å få betalt

Avtalen åpner for å bruke merarbeid og overtid i større grad, slik at kommunene kan mobilisere arbeidskraft. Samtidig sikrer den at alle kommunalt/fylkeskommunalt ansatte får overtidsbetalt for det merarbeidet de gjør under koronapandemien.

Dette sier avtalen

  • For arbeid utover full stilling, erstatter avtalen overtidstilleggene i hovedtariffavtalen med et tillegg på 200 prosent. For overtidsarbeid på helge- og høytidsdager er tillegget 300 prosent. Dette innebærer minst en fordobling av dagens tillegg.
  • Deltidsansatte får samme satser hvis de har mer enn 20 timer samlet arbeidstid i løpet av en uke.
  • Ledere som er unntatt fra overtidsbestemmelsene får i avtalen inntil 20 ekstra fridager i 2022. Disse kan også tas ut som ekstra daglønner.
  • Avtalen åpner for utvidete rammer for overtid og samlet arbeidstid ut over hovedreglene i arbeidsmiljøloven.
  • Den nye avtalen innebærer også at lærere får dobbel timelønn hvis de tar ekstra undervisning (vikartimer) som følge av koronarelatert fravær, eller gjør ekstra annet elevrettet arbeid, som økt inspeksjon eller særskilt oppfølging av enkeltelever.

– KS er glad for at partene har lykkes med å bli enige om en veldig god avtale. Den kan motivere deltidsansatte til merarbeid og utvider adgangen til å bruke overtid, med mest mulig bruk av frivillighet. Samtidig får ansatte en solid ekstra kompensasjon, sier KS’ arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i en pressemelding.

Les også: Uten lærernes gratisarbeid ville mange skoler hatt et betydelig dårligere undervisningstilbud

Lærere får dobbelt lønn

Avtalen gjelder altså for alle ansatte i kommunal eller fylkeskommunal sektor, og den vil derfor gjelde de fleste av Utdanningsforbundets medlemmer i skole og barnehage, med unntak av de som jobber i Oslo og private skoler og barnehager.

For ansatte i skolen er det også lagt inn en egen del som bare gjelder for undervisningspersonale. Det er begrunnet i lærernes særskilte arbeidstidsavtale.

Den nye avtalen innebærer at lærere får dobbel timelønn hvis de tar ekstra undervisning (vikartimer) som følge av koronarelatert fravær, eller gjør ekstra annet elevrettet arbeid, som økt inspeksjon eller særskilt oppfølging av enkeltelever.

KS presiserer at dette er en sentral avtale, men oppfordrer lokale parter til å ta den i bruk.

– KS anbefaler våre medlemmer å inngå en slik avtalehvis det er behov for å mobilisere arbeidskraft, sier Tor Arne Gangsø.

Powered by Labrador CMS