Kommunesektorens koronautgifter i fjor anslås til 16 milliarder kroner

En arbeidsgruppe med medlemmer fra KS og staten anslår at pandemien kostet kommunene om lag 12 milliarder kroner og fylkeskommunene vel 4 milliarder i 2021.

Publisert

– Kommunene har gjort en imponerende innsats gjennom hele pandemien. Arbeidsgruppens rapport gir et godt bilde på hvilke ressurser kommunene har satt inn for å håndtere virusutbruddet, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Rundt 70 prosent av kommunenes merutgifter var innenfor helse- og omsorgssektoren, mens knappe 20 prosent gikk til barnehager og grunnskolene. Resten var fordelt på kultur og idrett, samt andre sektorer.

Reduserte billettinntekter i kollektivtransporten var hovedårsaken til de økonomiske konsekvensene i fylkeskommunene, ifølge departementet.

Sektoren ble i fjor kompensert med 15,7 milliarder kroner, hvorav mesteparten gikk til kommunene.

Mange kommuner har fremdeles behov for økonomisk hjelp, påpeker KS.

– Selv om de aller fleste kommuner har fått dekket sine merkostnader og mindreinntekter er det fortsatt enkelte kommuner som ikke er fullt ut kompensert, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS