Kommunalt fravær er høyest i barnehagene

Barnehagene er mest utsatt for fravær. Nå lanserer KS prosjektet «Ned med sykefraværet».

Rådmenn fra 31 norske kommuner som alle har sykefravær over 10 prosent inviteres til mønstring for prosjektet «Ned med sykefraværet» tirsdag nesten uke.

KS har etablert et nytt prosjektsamarbeid med NAV som er rettet mot 31 store norske kommuner med høyt sykefravær. Målet er å gi drahjelp til kommunens eget arbeid for å redusere sykefraværet, opplyser KS på egne nettsider.

Rådmenn oppgir at sykefravær er den største arbeidsgiverutfordringen i kommunesektoren. Én av ti arbeidstakere i kommunal sektor er borte fra jobb hver dag.  Fraværet er høyest i barnehager og pleie- og omsorgssektoren. KS og NAV skal i dette prosjektet samarbeide målrettet for å redusere fraværet spesielt i disse sektorene.

Powered by Labrador CMS