Hamar-lærere slår alarm om tilbudet til barnehagebarn og elever

Lærere i skoler og barnehager i Hamar kommune mener knappe ressurser i stor grad påvirker hvilket tilbud barn og elever får. Mange vurderer å forlate yrket. 

Publisert

Mangel på folk, for store klasser og barnegrupper og for lite tid og ressurser. Det er den korte oppsummeringen av hva lærere i skoler og barnehager i Hamar kommune svarer når de blir spurt om jobbhverdagen sin. 

Svarene er hentet fra en undersøkelse Utdanningsforbundet i Hamar har gjennomført blant sine medlemmer. 

Der kommer det frem at: 

  • 9 av 10 barnehagelærere sier at ressurssituasjonen påvirker tilbudet negativt eller svært negativt. 
    7 av 10 mener dagens bemanning ikke er forsvarlig i forhold til antall barn i barnehagen. 
  • Bare 5 prosent av lærerne i skolen sier kontaktlærer har god nok tid til å følge opp elevene. Og nesten alle svarer at de mener reduserte økonomiske neste år vil påvirke opplæringstilbudet og spesialundervisningen. 
  • For mindre penger skal det bli. 

    Oppvekstsektoren i Hamar skal spare ti millioner kroner. Skoler har ifølge lokalavisa Hamar Arbeiderblad, allerede innført innkjøps- og vikarstopp. Nå er kutt i skidager,  matvarer til faget mat og helse og annet innkjøp av utstyr. Ifølge Utdanningsforbundet omdisponeres lærere også fra spesialundervisning til ordinær undervisning. Det betyr at elever ikke får vedtakstimene de har krav på. 

    Tilsvarende undersøkelser er gjort i Bodø og Trøndelag. I Bodø sier 100 lærere at de har søkt seg bort fra skolen, og i Trøndelag  vurderer nesten halvparten av lærerne å forlate yrket innen to år

Lokallagsleder i UDF Hamar, Frode Løvbak, er bekymret. 

Sier opp jobben

Han beskriver en svært utfordrende situasjon: 

– Lærerne, både i skole og barnehage, opplever at de har for lite tid og ressurser til å løse det oppdraget de har. Det går utover barna og elevene, mulighetene for å strekke til i jobben, og dermed ønsket om å fortsette i yrket, sier han. 

– Jeg er bekymret over hvordan det påvirker kolleger og barn og elever, når så mange skulle ønske de var et annet sted. Vi har det siste året hatt flere eksempler på lærere som har sagt opp stillingen sin uten å ha noe nytt å gå til. 

I undersøkelsen kommer det frem at 8 av 10 barnehagelærere i Hamar har vurdert å skifte jobb siste året. Blant lærerne i skolen er tallet 7 av 10. 

Cirka halvparten av de spurte sier dessuten at de føler at kommunen ikke verdsetter deres kompetanse og deres arbeid som lærer med lærerutdanning.  

Og både i barnehage og skole er svaret det samme når de spør hva som må til for at situasjonen skal bli bedre: Økt bemanning. 

– Lærerne sier at mindre barnegrupper og klassestørrelse vil øke muligheten til å strekke til i jobben og følge opp barna og elevene. Våre medlemmer er tydelige på at dette vil styrke tilbudet til sårbare barn og elever som trenger ekstra hjelp, sier Løvbak. 

– Er i dialog

Dordy Wilson, oppvekstsjef i Hamar kommune, skriver i en epost til Utdanningsnytt at hun synes det er leit at barnehagelærere og lærere opplever hverdagen i barnehager og skoler slik at de ser seg om etter andre yrkesmuligheter. 

– Vår bemanning i barnehager og skoler ligger på bemanningsnorm. Jeg har forståelse for at profesjonsutøver ser løsninger som kan gi bedre barnehage- og læringsmiljø enn det bemanningen i dag tilsier, og at arbeidshverdagen er blitt mer krevende. Her er vi i dialog med Utanningsforbundet for å finne løsninger, skriver Wilson. 

– I Hamar har politikerne vedtatt at vi skal drifte tjenestene våre i samsvar med hva andre sammenliknbare kommuner gjør. Her har Hamar noe høyere driftsutgifter på skole, men det gjelder ikke for barnehage. 

© Utdanningsnytt

Powered by Labrador CMS